สำนักงานกฎหมาย ท็อปพลัส ไทยลอว์

สำนักงานกฎหมาย ท็อปพลัส ไทยลอว์ Legal Service
(1)

03/07/2022
 #กฎหมายน่ารู้
02/10/2021

#กฎหมายน่ารู้

 #ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล #ศาลจังหวัดพัทยา
30/11/2020

#ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
#ศาลจังหวัดพัทยา

 #ไปแจ้งความกับคุณตำรวจที่สถานีตำรวจยังไงให้เกิดประโยชน์กับผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุด👇👇👇
30/10/2020

#ไปแจ้งความกับคุณตำรวจที่สถานีตำรวจยังไงให้เกิดประโยชน์กับผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุด
👇👇👇

 #เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน📢📢📢
01/09/2020

#เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน📢📢📢

➡️ เพื่อเป็นความรู้และเตือนสติให้กับบุคคลที่ทำงานอยู่กับเอกสารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการโอน เปลี่ยนแปลง สงวน หรือระงับซึ่งสิ...
25/05/2020

➡️ เพื่อเป็นความรู้และเตือนสติให้กับบุคคลที่ทำงานอยู่กับเอกสารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการโอน เปลี่ยนแปลง สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย พึงกระทำการต่างๆด้วยความระมัดระวัง
—————————————————————⚔️⚔️⚔️👇

➡️ แม้ว่าท่านจะเป็นลูกหนี้และท่านผิดนัดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของท่าน☝️➡️ เจ้าหนี้ก็ไม่อาจใช้วิธีการทวงหนี้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมา...
15/05/2020

➡️ แม้ว่าท่านจะเป็นลูกหนี้และท่านผิดนัดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของท่าน☝️
➡️ เจ้าหนี้ก็ไม่อาจใช้วิธีการทวงหนี้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายกับลูกหนี้ตามอำเภอใจเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้
➡️ แบบไหนที่เรียกว่าการทวงหนี้ที่ฝ่าฝื่นต่อกฎหมายและมีโทษทางอาญา เชิญลูกหนี้ทั้งหลายรับชมได้เลยครับ👇👇👇⚔️✖️
—————————————————————
#สำนักงานกฎหมายวีทูบีอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์เยอร์ออฟฟิศ
#สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์

13/05/2020

Legal Service

07/05/2020
 #สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา #สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบุรี #สำนักงานกฎหมายวีทูบีอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์เยอร์ออฟฟิ...
13/01/2020

#สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา
#สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบุรี
#สำนักงานกฎหมายวีทูบีอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์เยอร์ออฟฟิศ
#สำนักงานทนายความท็อปพลัสไทยลอว์พลูตาหลวงชลบุรี
———————————————
🇹🇭🇹🇭🇹🇭👨🏻‍⚖️

ในวาระวิถีวันดีขึ้นปีใหม่ ทีมทนายสำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์ ได้มามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านประธานช้าง บอสใหญ่ขอ...
09/01/2020

ในวาระวิถีวันดีขึ้นปีใหม่ ทีมทนายสำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์ ได้มามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านประธานช้าง บอสใหญ่ของพวกเรา เพื่อรับพร และวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานตลอดปี 2563
#สำนักงานกฎหมายท็อปพบัสไทยลอว์พัทยา
#สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พลูตาหลวง

🇹🇭Notary Service/บริการรับรองเอกสาร 🇹🇭————————————————— #สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา #สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบุ...
05/01/2020

🇹🇭Notary Service/บริการรับรองเอกสาร 🇹🇭
—————————————————
#สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา
#สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบุรี
#สำนักงานกฎหมายวีทูบีอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์เยอร์ออฟฟิศ
#สำนักงานทนายความท็อปพลัสไทยลอว์พลูตาหลวงชลบุรี
—————————————————
Tel/โทร : 097-2789789

26/12/2019

💛

25/12/2019

📣📣 กฎหมายลูก 4 ฉบับ
พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
📣📣

📢 กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0005.PDF

📢 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0007.PDF

📢 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0010.PDF

📢 กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0012.PDF

#ภาษีที่ดิน #กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Government Affairs

25/12/2019
บริการด้านกฎหมายและทนายความLegal Service/ Lawyer
19/12/2019

บริการด้านกฎหมายและทนายความ
Legal Service/ Lawyer

👍
10/12/2019

👍

👍👍
09/12/2019

👍👍

📍📍กฎหมายน่ารู้📚📚

💥💥 “ขอสัญชาติไทย”

🔴 การขอสัญชาติไทย จำแนกได้ 2 ประเภท คือ

1️⃣ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ (ไม่ได้เกิดในประเทศไทย) จะมีช่องทางในการขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและการขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย โดยเริ่มยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ซึ่งมีคณะทำงานระดับจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท (กรณีขอแปลงสัญชาติไทย) เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป

2️⃣ คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เช่น กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทยเพราะประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.2515 จะต้องมีการยื่นคำขอต่อนายอำเภอ
▶️ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะอนุมัติ และส่งคำร้องมายังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
▶️ เมื่อพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็จะกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งอำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอ มาดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป
▶️ หรือกรณีการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด โดยจะต้องยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
▶️ และถ้าผู้ขอมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงจะพิจารณาอนุมัติและส่งคำร้องไปยังกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบในขั้นสุดท้าย แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งจังหวัด อำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

09/12/2019

ศาลยุติธรรมยุคดิจิทัล e-Notice คือระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับศาลยุติธรรม (COJ) ใช้ประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่าง ๆ โดยการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทดแทนการประกาศหนังสือพิมพ์) https://www.youtube.com/watch?v=OsPddPLGPhY
#ศาลยุติธรรม #สำนักงานศาลยุติธรรม #กฎหมายน่ารู้ #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

👍👍
09/12/2019

👍👍

👍👍
01/12/2019

👍👍

29/11/2019

#เรื่องที่ดินไว้ใจทนาย #

 #บริการด้านกฎหมายและทนายความ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา #สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบ...
22/11/2019

#บริการด้านกฎหมายและทนายความ
#รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
#สำนักงานกฎหมายท็อปพลัสไทยลอว์พัทยา
#สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวงชลบุรี
#สำนักงานกฎหมายวีทูบีพัทยา
#สำนักงานทนายความท็อปพลัสไทยลอว์พลูตาหลวงชลบุรี

🛵🛵
29/09/2019

🛵🛵

เกิดเหตุจากรถครั้งใด เรียกใช้ พ.ร.บ.
#ต่อทุกปีรู้ไหมว่าดีอย่างไร!!!!!
#บริษัทกลางให้ทุกเส้นทางปลอดภัยกว่าที่คุณคิด #พรบ #จยย โทร 1791
#มีประโยชน์โปรดช่วยแชร์

16/09/2019

👨🏻‍⚖️🖊

ที่อยู่

จอมเทียนซอย 5
Pattaya
20150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00
เสาร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66972789789

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกฎหมาย ท็อปพลัส ไทยลอว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกฎหมาย ท็อปพลัส ไทยลอว์:

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย


Law Firms อื่นๆใน Pattaya

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ