KMG ProRich รับทำบัญชี สอบบัญชี ภาษี จดทะเบียนบ?

ครึ่งวันเช้าอบรม 🌟 ครึ่งวันบ่ายงานบริการวีซ่า #บริการยื่นขอ Visa & Work Permit
14/12/2023

ครึ่งวันเช้าอบรม 🌟 ครึ่งวันบ่ายงานบริการวีซ่า

#บริการยื่นขอ Visa & Work Permit

อีกวันกับการอบรม
14/12/2023

อีกวันกับการอบรม

24/11/2023

กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจอย่างตรงจุด อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news/15614112566

24/11/2023
04/11/2023
👩‍💻เมื่องานดี ลูกค้า happy การต่อสัญญาก็มา•ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี •ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน ...
04/11/2023

👩‍💻เมื่องานดี ลูกค้า happy การต่อสัญญาก็มา

•ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี
•ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน BOI
•ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์การส่งออก

เรามันคนมีค่า ทำงานวนไปแม้จะเป็นวันหยุด have to work on holidays for family  #ภาษาอังกฤษวันละประโยค
14/10/2023

เรามันคนมีค่า ทำงานวนไปแม้จะเป็นวันหยุด
have to work on holidays for family

#ภาษาอังกฤษวันละประโยค

21/09/2023
20/09/2023
ขอให้ได้สมใจหวัง งานผ่านฉลุย  #บริการด้านบัญชีและภาษี Accounting & Tax service #ตรวจสอบบัญชี. Auditing service  #ตรวจสอบ...
12/08/2023

ขอให้ได้สมใจหวัง งานผ่านฉลุย

#บริการด้านบัญชีและภาษี Accounting & Tax service
#ตรวจสอบบัญชี. Auditing service
#ตรวจสอบภายใน Internal Audit service
#วางระบบบัญชี. Accounting System service
#จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก. หสม. ร้านค้า และขอใบอนุญาตต่างๆ Register a limited company and limited partnership.
#ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI
#บริการยื่นขอ Visa & Work Permit

#ทัวร์ทั่วราชอาณาจักร

23/05/2023

🟡 #ทุกคนต้องกดดาวน์โหลด

⭕️ #ปฏิทินการประเมินLPA2566
หนังสือซักซ้อม LPA ประจำปี 2566
ลงวันที่ 16 พค 66
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/5/29370_1_1684212673049.pdf?time=1684217921484

🟠ว่าด้วยเรื่อง LPA 2566
ตามหนังสือ ว 2002 ลว. 16/5/66

🟥แบบประเมิน LPA ทั้ง 5 ด้าน
>https://drive.google.com/drive/folders/1j_S9OBeecP4vUaEuOcOfWgYaNVQ0AXLI

📚คู่มือการใช้และTime Line ⬇️⬇️
>https://drive.google.com/drive/folders/1ZdGxivCN8nq6rWFBBrwNXritswuCXzHx

23/05/2023
06/04/2023

Time line ยื่นงบและ ภ.ง.ด. 50

📌 ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 เมษายน 2566
(4 เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี)

📌 ยื่น บอจ.5 ภายใน 14 พฤษภาคม 2566
(14 วันหลังการประชุม)

📌ยื่น ภ.ง.ด.50 ภายใน 30 พฤษภาคม 2566
(150 วันหลังวันสิ้นรอบ)
*กรณีตรงกับวันหยุดกรมสรรพากรอาจขยายกำหนดเวลายื่นแบบเป็นวันทำการถัดไป

📌 ยื่นงบการเงิน ภายใน 31 พฤษภาคม 2566
(1 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม)

03/12/2022
27/10/2022

เงินเดือนเท่าไหร่? ถึงจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ยังคงเป็นคำถามที่มนุษย์เงินเดือน หรือเด็กจบใหม่ ยังคงสงสัยมาโดยตลอด
#เสียภาษี

มีรายได้เท่าไร จึงจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาดูวิธีการคำนวณกัน⁉️

🔹เงินเดือนเท่าไหร่ถึงเสียภาษี
หากบุคคลธรรมดานั้นมีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 150,000 บาท จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่จะรู้ได้ยังไงว่า เงินได้สุทธินั้นไม่เกิน 150,000 บาท

📌โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

รายได้ (ตลอดทั้งปี) – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

รายได้ คือ รายรับจากงานประจำลบด้วยค่าใช้จ่ายของรายได้จากงานประจำได้ 50 % แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลบด้วยค่าลดหย่อนส่วนตัว คนละ 60,000 บาท (กรณีที่ไม่มีสิทธิในค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติม) = เงินได้สุทธิ

ผู้ที่มีรายได้จากงานประจำหรือเงินเดือนเพียงทางเดียว และมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่เกิน 120,000 บาท ไม่จำเป็นที่ต้องยื่นภาษีเงินได้
เพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีหรือเสียภาษี
ผู้ที่มีรายได้จากงานประจำหรือเงินเดือนเพียงทางเดียว และมีรายได้ตลอดทั้งปี เกิน 120,000 บาท แต่คำนวณเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่เสียภาษี
💙เพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26,583.33 บาท ต่อเดือน ต้องยื่นภาษี แต่ไม่เสียภาษี

ผู้ที่มีรายได้จากงานประจำหรือเงินเดือนเพียงทางเดียว และมีรายได้ตลอดทั้งปี เกิน 120,000 บาท และคำนวณเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี

💙เพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 26,583.33 บาท ต่อเดือน ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี

ดังนั้น หากตอนนี้หลายคนเมื่อได้ปรับฐานเงินเดือน แล้วถึงเกณฑ์ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อเข้าสู่ช่วงยื่นภาษีประจำปี
แนะนำว่าให้นำค่าลดหย่อนต่างๆ ในปีภาษีเดียวกัน มาช่วยลดหย่อนให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ถูกเก็บภาษีเพิ่ม และไม่แน่หากคำนวณแล้วเงินได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็มีโอกาสขอเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปคืนได้อีกด้วย

📌ปรึกษาวางแผนภาษี

🔵http://www.facebook.com/FinFinTalks

🟢https://page.line.me/finfintalks

#ภาษี #ประหยัดภาษี #ยื่นภาษี
#วางแผนภาษี

#เรื่องเงินง่ายๆ #คุยเรื่องเงินกันแบบฟินฟิน

26/09/2022
06/09/2022

เมื่อมีความรู้มาก... ตามมาพร้อมกับความมั่นใจ!
ทฤษฏี Dunning-Kruger Effect เป็นทฤษฏีที่บอกถึงใครก็ตามที่มีความรู้มากๆและทำให้ตัวเองมั่นใจมากตาม แต่ความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เขาอาจจะยังไม่รู้มาก่อน
Dunning-Kruger Effect หรือแปลแบบบ้าน ๆ ว่าอาการ "โง่จนไม่รู้ว่าตัวเองโง่" ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน โดยปกติแล้วใครก็ตามที่ถึงจุดจุดนี้พวกเขาจะหยุดการพัฒนา เป็นเพราะอคติทางการรับรู้ที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าพวกเขาคือคนที่รู้ทุกอย่างและฉลาดที่สุดหรือจุดเราเรียกกันว่า "ยอดเขาแห่งความโง่"
แต่เมื่อพวกเขาลดอคติเหล่านั้นลงได้และเริ่มเปิดใจรับฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้และยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เรื่องนี้จริงๆ ก็จะทำให้ความรู้ของคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นและความมั่นใจก็จะลดลงตามไปด้วย
เมื่อความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าเจอสิ่งที่เรียนนั้นเริ่มยากเกินความรู้ความเข้าใจที่มี เมื่อถึงจุดนี้ความมั่นใจจะตกลงมาอย่างมาก เราเรียกจุดนี้ว่า "เหวแห่งความสิ้นหวัง" และเมื่อใครก็ตามที่อยู่จุดนี้แล้วไม่สามารถผ่านไปได้ ก็อาจจะทำให้ความมั่นใจตกลงเรื่อยๆไปจนเป็นคนไม่มีความมั่นใจเลยก็ได้
แต่ถ้าสามารถไปต่อได้ ก็จะเริ่มปรับตัวจากความรู้ที่เริ่มยากและเริ่มเข้าใจ แล้วจะทำให้เราเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นมาได้
หลังจากที่เราปรับตัวได้และความรู้เรามีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความมั่นใจก็จะไม่สูงทะลุเพดาน เพราะคนที่เก่งจริง ๆ จะเข้าใจดีว่าความรู้นั้นไม่มีสิ้นสุด ยัง
มีอะไรให้เรียนรู้อยู่อีกมาก ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทำให้คนเก่งยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนคนเก่งไม่จริงก็จะย่ำอยู่กับที่บนความมั่นใจผิด ๆ และไปสู้ยอดเขาแห่งความโง่อีกก็เป็นได้
คนเก่งส่วนมากมักจะถ่อมตัวและบอกตัวเองเสมอว่าพวกเขายังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเหมือนแก้วน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ถ้าเป็นแบบนี้เขาก็พร้อมจะเติมน้ำเข้าไปได้เรื่อยๆไม่มีวันเต็ม
#ลองอ่านดู #หุบเขาแห่งความโง่

ได้เงินเดือนตั้ง 100,000 บาท !ทำไมถึงต้องเสียภาษีเยอะขนาดนี้และทำไม (บางคน) ถึงพูดว่ามีไม่พอใช้ ?---เอาเรื่องภาษีก่อน......
05/09/2022

ได้เงินเดือนตั้ง 100,000 บาท !
ทำไมถึงต้องเสียภาษีเยอะขนาดนี้
และทำไม (บางคน) ถึงพูดว่ามีไม่พอใช้ ?

---

เอาเรื่องภาษีก่อน...
ถ้าเงินเดือนเยอะ = เสียภาษีเยอะ

เนื่องจากอัตราภาษีเพิ่มขึ้นตามเงินได้สุทธิ
ถ้าเงินเดือนขนาดนี้ไม่ลดหย่อนภาษีอะไรเลย

จะเสียภาษีในอัตราสูงสุด คือ 25%
คิดเป็นจำนวนทั้งหมดคือ 125,000 บาท
(อัตราภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น - 35%)

สิ่งที่เป็นประเด็นของทั้งหมดนี้
คือ สิทธิ์การหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกำหนด
เพราะมนุษย์เงินเดือนหักค่าใช้จ่ายได้ 50%
แต่สูงสุดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ดังนั้นถ้าอยากเสียภาษีน้อย
เราต้องวางแผนลดภาษีโดยใช้ค่าลดหย่อน

---

ค่าลดหย่อนที่กฎหมายให้สิทธิ์
แล้วดูเหมือนจะช่วยเรื่องเงินเราได้ด้วย

คือ กลุ่มที่ลงทุน + ป้องกันความเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็น ประกันต่างๆ กองทุน SSF, RMF
รวมถึง PVD และประกันสังคมอีกหน่อย

แต่ประเด็นก็คือ ทุกอย่างที่ว่ามานี้ต้องใช้เงิน
ถ้าอยากลดภาษี ก็ต้องมีเงินไปซื้ออะไรพวกนี้

สมมติว่า ซื้อรวมๆทั้งปีไปสัก 240,000 บาท
(คิดเป็น 20% ของเงินเดือน - เก่งนะเนี่ย)

จะช่วยดภาษีได้ประมาณ 50,000 บาท
จากอัตราภาษี 2 ฐาน (ช่วง 20-25%)
- 40,000 x 25% = 10,000 บาท
- 200,000 x 20% = 40,000 บาท

นั่นแปลว่าจะเหลือภาษีที่ต้องจ่าย
อยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทอยู่ดี

นั่นแปลว่าเราจะเสียเงินไปทั้งหมด
240,000 + 75,000 = 315,000 บาท
เหลือเงินไว้ใช้ประมาณ 885,000 บาท
หรือคิดเป็นเดือนละ 73,750 บาท

(ป.ล.)

ถ้ามีรายการลดหย่อนมากกว่านี้
ก็จะเสียภาษีจำนวนที่น้อยกว่านี้

และอาจจะมีเงินใช้น้อยกว่านี้
ขึ้นอยู่กับการวางแผนภาษีของแต่ละคน

---

ตรงนี้คือจุดสำคัญที่ต้องตัดสิน
ถึงต้นทุนชีวิตและสิ่งที่ต้องดูแลแต่ละคน

- เป็นหนี้ไหม ซื้ออะไรบ้าง บ้าน รถ ฯลฯ
- ดูแลใคร มีภาระครอบครัวอะไรต้องดูแล
- นิสัยใช้เงินเป็นแบบไหน ไลฟ์สไตล์ยังไง

ส่วนหนึ่งเราเริ่มที่ตัวเองได้
ด้วยการบริหารจัดการเงินให้ดี

แต่บางส่วนก็เป็นหน้าที่
ของผู้ที่เอาภาษีเราไปบริหารเช่นกัน

ถ้าไลฟ์สไตล์ไม่ฟุ้งเฟ้อ
เราอาจจะไม่เจอหนี้ท่วม (พร้อมดอก)

ถ้าโครงสร้างพื้นฐานดี
เราอาจจะมีรายจ่ายน้อยลงได้
(ลดภาระการเดินทาง + ดูแลครอบครัว)

เอาจริง ๆ บางคนอาจจะไม่สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่บอกด้วยซ้ำ
ถ้าหากเขามีไลฟ์สไตล์หรือภาระที่ใช้เงินมากขึ้น

ดังนั้น ถ้าบอกว่า 100,000 บาทใช้ไม่พอ
ก็ต้องมาดูกันต่อว่าเพราะอะไรแบบไหน
เพราะต้นทุนชีวิตของเราล้วนแตกต่างกัน

สุดท้าย ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ผมยังมีความเชื่อร่วมกันตรงที่ว่า
การบริหารจัดการการเงินพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญ
พอ ๆ กับการบริหารประเทศให้ต้นทุนที่แตกต่างนั้น.. ลดลงมากที่สุด

19/06/2022
18/06/2022
01/06/2022
17/03/2022

✈️🇬🇧ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดินทางเข้าอังกฤษ สำหรับผู้เดินทางถึงอังกฤษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เวลา 04.00 น. (ตามเวลาของประเทศอังกฤษ) เป็นต้นไป https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

ผู้เดินทางที่เดินทางถึงประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม
🔻(1) ไม่จำเป็นต้องกักตัว
🔻(2) ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนและหลังเดินทางถึง
🔻(3) ไม่ต้องกรอก Passenger Locator Form

📍สำหรับเด็กอายุ 17 ปี หรือ ต่ำกว่า สามารถอ่านรายละเอียดการเดินทางเข้าอังกฤษ ได้ที่ : https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19 -with-children

Changes to rules for travel to England - March 2022. If you will arrive in England from abroad after 4am, Friday 18 March. https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

Whether your are vaccinated of not, you do not need to
🔻(1) take any COVID-19 tests - before you travel or after you arrive
🔻(2) fill in a UK passenger locator form before you travel
🔻(3) quarantine when you arrive, in line with current rules

📍For children aged 17 and under, people taking part in an approved vaccine trial, and people who are unable to have a vaccination due to medical reasons. See more here : https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19 -with-children

🙏🏻😊🙏🏻 ขอบคุณที่มา : สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่อยู่

114/195 ม. 4 ต. ห้วยกะปิ
Chon Buri
20130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:30
อังคาร 09:00 - 17:30
พุธ 09:00 - 17:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:30
เสาร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66636192694

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ KMG ProRichผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง KMG ProRich:

แชร์


หนังสือเดินทางและบริการวีซ่า อื่นๆใน Chon Buri

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ