Notary Public Sriracha 096-830-5990

Notary Public Sriracha 096-830-5990 ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Notary Public Sriracha 096-830-5990, Legal, Sriracha, Chon Buri.

 #กฎหมายใหม่ 51.2 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-2การค้างชำระค่างวดรถ...
01/04/2023

#กฎหมายใหม่ 51.2 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-2
การค้างชำระค่างวดรถ 3 งวดติดกัน และได้รับหนังสือแจ้งจากไฟแนนซ์ให้ชำระค่างวดที่ค้างไว้ อย่างน้อย 30 วัน (รวมเวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนถูกยึดรถ) มี 3 ทางเลือกก่อนรถถูกยึด คือ
1. ปรับโครงสร้างหนี้ขอปรับลดค่างวด ยืดเวลาการผ่อนชำระ หรือผ่อนชำระ แบบขั้นบันได

2. รีไฟแนนซ์ใหม่ ขอสินเชื่อก้อนใหม่มาจ่ายเงินกู้ก้อนเดิมหรือลดดอกเบี้ยให้ต่ำลง ยืดระยะเวลาให้นานขึ้น

3. เปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อโอนสิทธิ์หรือการเปลี่ยนสัญญารถ ให้ผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อคนใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรง รับหน้าที่ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อ ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ
ถ้าไม่ชำระค่างวดที่ค้าง ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ "ส่งหนังสือขอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ" และติดตาม "ยึดรถ" คืนได้
ขั้นตอนติดตาม"ยึดรถ" ของไฟแนนซ์

#ถ้าไม่นำรถมาคืนไฟแนนซ์
1.ไฟแนนซ์ฟ้องคดีแพ่ง
- มีหมายศาลให้ผู้เช่าซื้อไปไกล่เกลี่ยในศาล ต้องไปตามวัน เวลาที่ศาลระบุในคำฟ้อง เพราะจะมีโอกาสขอผ่อนชำระได้ และขอให้ศาลลดหนี้ให้ได้
- ไม่ได้รับหมายศาล แต่มีหนังสือให้นำเงินไปชำระหนี้และมีคำบังคับจากศาลพิพากษาให้นำรถไปคืนหรือชำระราคารถ ผู้เช่าซื้อควรขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากไม่ได้รับหมายศาล
- ได้รับหมายศาล แต่ไม่ไปตามที่ศาลนัด จะทำให้เสียสิทธิการเจรจาหรือไฟแนนซ์อาจเรียกราคาสูงกว่าความเป็นจริงและศาลพิพากษาตามไฟแนนซ์ร้องขอ โดยผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้าน

2.ไฟแนนซ์ฟ้องคดีอาญา
- มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ไฟแนนซ์ฟ้องคดีหรือแจ้งความภายใน 3 เดือน หากมีรถคืนควรรีบคืนทันที เพื่อให้ไฟแนนซ์ถอนแจ้งความ แต่หากไม่มีรถคืนอาจมีความผิด ต้องติดตามหารถให้เจอและแจ้งไฟแนนซ์ให้ยึดรถ หรือเจรจาขอผ่อนจ่าย
#ไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้ว
1.ใช้สิทธิ/โอนสิทธิซื้อรถได้
- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ "ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ"ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายใน 20 วัน
- ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”
- ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันโอนสิทธิซื้อ "ให้บุคคลภายนอกได้"
2.ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาด
- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด
- ห้ามปรับลดราคายกเว้นมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดให้ทราบก่อน
- ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคาในการประมูลหรือขายทอดตลาด
#รับคืนหรือชดใช้หนี้ส่วนต่าง
- ถ้าขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้อง "คืนเงินส่วนที่เกิน" ให้แก่ผู้เช่าซื้อ
- ถ้าขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้อง "รับผิดในส่วนที่ขาด"
หากผู้เช่าซื้อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ ขอรับคำปรึกษาได้ทาง สายด่วน 1166 หรือร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#อ้างอิง
1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/139D245S0000000002600.pdf

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขพิ่มเติม (มาตรา 35 ทวิ) http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A434/%A434-20-9999-update.htm

3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 (มาตรา 3, 4, 5) http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A434/%A434-2a-2542-a003.htm
#เครดิตสำนักงานกิจการยุติธรรม

7 ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์มา “ยึดรถ"   ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ หลายทางอาจ มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง Admin ไป...
08/09/2022

7 ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์มา “ยึดรถ" ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ หลายทางอาจ มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง Admin ไปเจอ บทความดีดีจากเว็ป ไซต์ GRANDPRIX ONLINE จึงขออนุญาตหยิบยกบทความนี้ มาเท่าเป็น Infogrphic ง่ายๆ เรื่อง 7 ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์มา “ยึดรถ” เพื่อให้ทุกท่านได้นำข้อมูลไปรับมืดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
> ไฟแนนซ์สามารถยึดรถได้ต่อเมื่อผิดชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือนขึ้น ไป หรือต้องมีคำสั่งจากศาลเท่านั้น
1.ค้างค่าเช่าซื้อ รวม 4 งวด ถึงโดนยึดรถ : ไฟแนนซ์จะสามารถ ยึดรถเราได้ต่อเมื่อ เราค้างชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกันขึ้นไป ก่อนยึดรถอีก 1 เดือน รวมเป็น 4 เดือน ซึ่งบางครั้งอาจจะนาน กว่านี้ด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าไฟแนนซ์ยึดรถก่อนหน้านี้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (คุ้มครองเกี่ยวกับสัญญา) ดังนั้นผู้เช่าซื้อต้องอย่ายอมให้ยึดรถ และให้เรียกตำรวจมาเป็น พยานหากเราไม่ยินยอมให้ยึดรถ ไฟแนนซ์ไม่สามารถบังคับ หรือข่มขู่ได้
2.ไฟแนนซ์เรียกค่าเสียหายได้ตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น : ไฟแนนซ์มักขู่เรียกค่าเสียหายสูง ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่สามารถ เรียกค่าใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจ การค่าเสียหายเรียกได้ตามค่า เสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ดังนั้นผู้เช่าซื้ออย่าวิตก
3.ไฟแนนซ์จะยึดรถไม่ได้หากเราไม่ยินยอม : ถ้ามีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือไล่ให้ผู้เช่าซื้อลงจากรถ หรือกระชากกุญแจรถไป หรือ แม้แต่เอากุญแจสำรองมาเปิดรถ และขับหนีไปถือว่าทำความผิด ต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 และถ้า กระทำการโดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะฉะนั้นถ้ามีคนกระทำการดังกล่าวให้ถ่าย รูปหรือบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งความดำเนินคดี อาญาได้เลย สามารถแจ้งความได้ทันทีหากถูกบังคับ หรือยึดรถ ไปด้วยวิธีไม่สมัครใจ
4.หากถูกไฟแนนซ์ยึดรถ จะหมดอำนาจต่อรองทันที : ข้อนี้สำคัญ ครับ ครับ ถ้าคุณไม่ได้แคร์การติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโร ไม่ควรให้ ไฟแนนซ์ยึดรถไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะถ้าถูกยึดรถแล้วเราก็จะ หมดอำนาจต่อรองทันที และหลังจากยึดรถไปแล้ว ไฟแนนซ์จะ นำรถของเราไปขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก ซึ่งส่วนมากมักจะไม่พอจ่ายหนี้ที่เราเป็นอยู่ และไฟแนนซ์จะเรียก ค่าเสียหายจากเรา พูดง่าย ๆ ว่า 'รถไม่มีแต่หนี้ยังอยู่' นั่นเอง 5.หากไฟแนนซ์แจ้งค่าเสียหายสูงสามารถหาทนายสู้คดีได้ : ใน กรณีที่เราถูกยึดรถไปแล้ว และไฟแนนซ์มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ ส่วนที่เหลือ อย่าตกใจให้หาทนายสู้คดี เพราะค่าเสียหายของ ไฟแนนซ์มักจะสูงจนเว่อร์ แต่ศาลมักพิพากษาให้จ่ายเพียง 30% หรือครึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์ ไม่ต้องติดคุก เพราะ เป็นคดีแพ่งเท่านั้น 6.หากแพ้คดี ไม่มีใครเดือดร้อน เพราะคุณแน่นอน : เมื่อแพ้คดี ไฟแนนซ์จะยึดทรัพย์ของเราที่ถือครองในนามลูกหนี้เพื่อชดใช้ ค่าเสียหาย แต่ถ้าเราไม่มี หรือเป็นทรัพย์ที่ถือครองโดยญาติ พี่ น้อง ไฟแนนซ์ไม่สามารถกระทำการใด ๆ ได้ เพราะฉะนั้นจะไม่มี ๆ ใครเดือดร้อนเพราะคุณแน่นอน 7.ถ้าไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์จะติดคุกหรือไม่? : คำตอบ : ไม่ครับ เพราะเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา และการเป็นหนี้ไฟแนนซ์ ไม่ ต้องลาออกจากงาน เพราะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน การ เป็นหนี้สินถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไฟแนนซ์ไม่สามารถนำเรื่องส่วน ตัวไปประจานให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้รับรู้ ได้ ถ้าทำถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งเราสามารถฟ้อง ได้ครับ #สัญญาคือสัญญา #เป็นหนี้ต้องใช้ #รู้หน้าที่ #สังคมเคารพกฎหมาย #เข้าใจสิทธิ ขอบคุณข้อมูลต้นฉบับจาก GRANDPRIX ONLINE
ศึกษากฎหมายเพิ่มเติม : 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เครดิต สำนักงานกิจการยุติธรรม

 #ผู้ประกอบการต้องรู้... #ถ้าขายเมนูกัญชาคิดจะขายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา ต้องรู้ !! หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการนำใบกัญช...
09/07/2022

#ผู้ประกอบการต้องรู้... #ถ้าขายเมนูกัญชา
คิดจะขายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา ต้องรู้ !! หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการนำใบกัญชามาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค https://justicechannel.org/.../restaurant-must-know...
#สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้และเอาส่วนไหนมาใช้ทำอาหารได้บ้าง ?
กัญชา เป็นพืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่เป็นส่วนของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และสามารถนำมาใช้เป็นประกอบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารได้ คือ ใบของพืชกัญชาสด ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา
“ใบกัญชา” หมายความว่า ใบของพืชกัญชาสดซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา (Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis sativa L. ซึ่งผู้ประกอบการหรือแม่ค้านำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารได้เช่น ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้
#ทำหรือปรุงอาหารได้ที่ไหน ?
“สถานประกอบกิจการอาหาร” ที่ต้องการนำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อจำหน่ายในสถานประกอบกิจการอาหาร โดยต้องจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสีย และควบคุม กำกับการจำหน่วยอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่าย มีที่ไหนบ้าง
- ตลาด เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
- สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ร้านค้าแผงลอย รถเข็นอาหาร
#สถานประกอบกิจการอาหารและผู้ประกอบการต้องแจ้ง !
ร้านค้าหรือร้านอาหาร ต้องสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนี้
1) จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา
2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด
3) แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร
4) แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตาม QR Code แนบท้ายประกาศนี้
5) แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคทราบ ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อความ “เด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”
(ข) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”
(ค) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน”
(ง) ข้อความ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”
6)ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกัน หรือรักษาโรค
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีการดำเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดเหตุอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าหากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการการแก้ไขใดๆ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งให้หยุดดำเนินกิจการไว้ได้ในทันที หรือชั่วคราวไปจนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ปราศจากอันตรายแล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ 46
อ้างอิง :
1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565
https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/download/?did=208766&id=90623&reload=
2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2565
https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/download/?did=210205&id=94233&reload=
3. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ 46
ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม

23/02/2018

สงสัยป้าไม่อยากเปิดตำราสู้ด้วยตัวเองแล้ว เรียกใช้ทนายแล้วจร้าาาา ป้าบอกรู้งี้ให้ทนายทำให้นานแล้วจร้าาา
#ทนายไทยมีไว้ทำอะไร # จัดเก็บรายได้ต้องนักภาษี เรื่องคดีไว้ใจผม😘😘😘

07/12/2017

ประชาสัมพันธ์ “ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบ Call Center”

หลังจากมีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดีย และสื่อต่างๆ ถึงกรณี มิจฉาชีพในรูปแบบ “Call Center” หลอกลวงแอบอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานไปรษณีย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขของทางหน่วยงานราชการจริง โทรไปยังผู้เสียหายว่า ได้พัวพันคดีฟอกเงิน สิ่งผิดกฎหมายหรือพัสดุไปรษณีย์มียาเสพติด ต้องการแก้ไขปัญหาให้ท่าน หรือใช้วิธีการอื่นใด แอบอ้างให้ท่านเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวน และให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกรณีที่มิจฉาชีพทำการแอบอ้าง

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนว่า ไม่เคยมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพเหล่านี้ โดยเด็ดขาด

หากพบเบาะแสกระทำความผิด ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเช็ครายละเอียด ตำรวจจริงหรือปลอมได้ ที่ http://www.thaipolice.net เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจสอบได้

30/11/2017

ช่วยด้วย!!!!!ไฟแนนท์ยึดรถไปขายทอดตลาด ขายทอดตลาดได้เงินไม่พอมีสิทธิ์เรียกเงินส่วนที่ขาดได้หรือไม่ลองติดตามชมดูครับ

***ฏีกาที่31/2560.....ไฟแนนท์ยึดรถไปแล้ว นำไปขายตลาดขาดทุน จะฟ้องร้องเรียกค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้อีกหรือไม่? เพียงใด ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2560 ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การเรียกค่าขายรถที่เช่าซื้อไปแล้วขาดทุนนั้นคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดในค่าขาดราคาหรือไม่ เพียงใด โดยศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงยุติว่า
๑) โจทก์ไม่ได้แจ้งการประมูลรถยนต์ที่เช่าซื้อให้จำเลยทั้งสองทราบ และ
(๒) โจทก์ไม่ได้นำพยานมาสืบให้ได้ความว่า การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไปหรือไม่
จึงรับฟังไม่ได้ว่า การขายทอดตลาดโดยการประมูลราคาดังกล่าวของโจทก์เป็นการกระทำที่เหมาะสม ซึ่งโจทก์จะพึงมีสิทธิเรียกค่าขาดราคาจากสัญญาเช่าซื้อได้อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า ตามสัญญาเช่าซื้อ เอกสารหมาย จ.๕ ข้อ ๑๒ วรรคท้าย ระบุว่า "ในกรณีธนาคารบอกเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถ ธนาคารจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ" ส่วนข้อ ๑๔ ระบุว่า "กรณีที่ธนาคารได้รถกลับคืนมา ธนาคารตกลงว่าหากนำรถออกขายได้ราคาเกินกว่าจำนวนหนี้คงค้างชำระตามสัญญานี้ ธนาคารจะคืนเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อยกว่าจำนวนหนี้คงค้างชำระตามสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้ขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น" และสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมาย จ.๖ ข้อ ๒ ระบุว่า "หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจนเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย หรือรถยนต์ที่เช่าซื้อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด แม้โดยอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติเหตุใดที่ไม่อาจป้องกันได้ ผู้ค้ำประกันยินยอมที่จะชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ธนาคารทันทีจนครบถ้วน ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้เป็นความรับผิดต่อธนาคารร่วมกันกับผู้เช่าซื้อและในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าธนาคารได้ทวงถามหรือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันแล้วหรือไม่ก็ตาม" ดังนั้น ก่อนนำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาด โจทก์จึงมีหน้าที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้จำเลยที่ ๑ ทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้จำเลยที่ ๑ ได้ใช้สิทธิซื้อรถยนต์กลับคืนตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อทางนำสืบของโจทก์ไม่ได้ความโดยชัดแจ้งว่า โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ใช้สิทธิซื้อรถกลับคืนดังกล่าว ประกอบกับโจทก์มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ได้ความว่า การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไป คดีจึงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ ๑๔. โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกราคารถยนต์ส่วนที่ขาดอยู่ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ แผนกคดีผู้บริโภคเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

22/11/2017

บริการรับรองเอกสาร Notarial Services Attorney

ประเทศไทยเป็นสภาทนายความแห่งประเทศไทยซึ่งควบคุมการทำงานของการจัดทำเอกสารในรัฐ ทนายความที่สามารถทำลายมือชื่อและเอกสารต้องเป็นทนายความได้รับการฝึกฝนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความซึ่งรับรองหรือลงลายมือชื่อเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยทนายความรับรองเอกสารสามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ การจำแนกเป็นดังนี้
1. การรับรองการแปล
1.1 การแปลภาษาไทย - อังกฤษ
- เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารต่าง ๆ เช่นสูติบัตรบัตรประชาชนบัตรประจำตัวคนต่างด้าวเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
- เอกสารการจดทะเบียนครอบครัวเช่นใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการสมรสใบหย่าใบหย่าใบหยิบใบปริญญา (ปริญญาตรี) ที่เขตออก ฯลฯ
เอกสารการลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลการลงทะเบียนการค้าใบทะเบียนการจดทะเบียน บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิของผู้ถือหุ้นรายงานการสอบบัญชีงบดุลการรับชำระภาษี ฯลฯ
- เอกสารการศึกษาเช่นใบรับรองใบรับรองประกาศนียบัตรใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ หากเอกสารที่ออกโดยสถาบันเอกชนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวง พระ
- เอกสารอื่น ๆ เช่นใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ
1.2 แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร:
- เอกสารพาณิชย์เช่นใบกำกับราคาใบสำคัญเป็นต้นเป็นต้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เอกสารทางการเงินเช่นบัตรทางการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารผู้ออกบัตร หนังสือมอบอำนาจ (ในนาม บริษัท ) บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องเป็นกรรมการของ บริษัท ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ การลงนามในหน้าที่เจ้าหน้าที่หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนตัว)
ใบรับรองอื่น ๆ เช่นใบรับรองการวิเคราะห์และใบรับรองการปฏิบัติต้องเป็นเอกสารที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองสำเนาเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย
- เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารเช่นสูติบัตรบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง ฯลฯ
- เอกสารการลงทะเบียนครอบครัวเช่นใบสำคัญการสมรส ใบหย่าใบหย่าใบรับรองใบรับรองปริญญาตรีเป็นต้น
- เอกสารการลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคล การลงทะเบียนการค้าลงทะเบียนบันทึกข้อตกลง ฯลฯ
- เอกสารการศึกษาเช่นประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรสถาบันอื่น ๆ
- สำเนาบัตรประชาชน หากยื่นเอกสารเจ้าของเอกสารจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มี
อำนาจและผู้มีอำนาจ

ติดต่อเราได้ที่ TEL 096-830-5990 –ทนายเจมส์
Email: [email protected]

Line ID :Buddylawyer

22/11/2017

NOTARIAL SERVICES ATTORNEY
Thailand is the Lawyers Council of Thailand, which regulates the work of documenting in the state. A lawyer who can make a signature and a document must be a lawyer.Trained and licensed to be a notary attorney who certifies or signs documents from the Lawyers Council of Thailand. Notary Public Attorney Can certify documents. Equivalent to the certification of the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs. The classification is as follows.
1. Certification of translations
1.1 Thai-English Translation
- Household registration documents and documents such as birth certificate, ID card Alien registration card Name change or name change
- Family registration documents such as marriage certificate, marriage certificate, divorce certificate, divorce certificate, adoption certificate (Bachelor) at the district out, etc.
- Registration documents and documents related to the juristic person such as juristic person registration, trade registration Company Registration Statement Memorandum of Association of Shareholders Audit Report, Balance Sheet, Receipt, Tax Payment, etc.
- Educational documents such as certificates, certificates, diplomas, certificates from educational institutions, etc. If the documents issued by private institutions must be certified by the Ministry. Preacher
- Other documents such as employment permit to work abroad. Driver's license, etc.
1.2 English to Thai translation
2. Signature of the authorized signatory in the document:
- Commercial documents such as price invoices Certificate of Origin, etc. must be certified by the Ministry of Commerce or the Chamber of Commerce. Or the Federation of Thai Industries.
- Financial documents, such as financial certificates issued by the bank and signed by the authorized person of the issuing bank. Power of Attorney (On behalf of the company) The authorized person must be a director of the authorized company as stated in the certificate of the Ministry of Commerce. Signing in front of the officer, power of attorney (personal).
- Other certifications such as Certificate of Analysis And a certificate of conduct Must be a document issued or certified by the relevant agency.
3. Certification of copies of documents issued by the Thai Government.
- Household registration documents and documents such as birth certificate, ID card Passport, etc.
- Family registration documents, such as marriage certificates. Marriage certificate divorce certificate Bachelor's certificate, etc.
- Registration documents and documents related to the juristic person such as juristic person registration. Trade registration Company Registration Statement Memorandum, etc.
- Educational documents such as certificate, diploma, diploma and institution certificate etc.
- A copy of ID card. If filing, the owner of the document must have a power of attorney. A copy of ID card of the authorized person and the authorized person.

You can contact us TEL 096-830-5990-James
Email: [email protected]

Line ID :Buddylawyer

22/11/2017

Notary Public Sriracha 096-830-5990's cover photo

22/11/2017

Notary Public Sriracha 096-830-5990

ที่อยู่

Sriracha
Chon Buri
20210

เบอร์โทรศัพท์

096-830-5990

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Notary Public Sriracha 096-830-5990ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ประเภท


Legal อื่นๆใน Chon Buri

แสดงผลทั้งหมด