Legal advice services

Legal advice services Legal - Thailand Visas - Workpermit - Accounting - Company License
(2)

วาเลนไทน์ สายเปย์ - ให้เงิน - ให้ทอง-ให้ของไปแล้วขอคืนได้ไหม?3 เหตุ “ผู้รับ” ประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ขอคืนการให้ได้- ผู้รับ ...
14/02/2024

วาเลนไทน์ สายเปย์ - ให้เงิน - ให้ทอง-ให้ของไปแล้วขอ
คืนได้ไหม?

3 เหตุ “ผู้รับ” ประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ขอคืนการให้ได้
- ผู้รับ : ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา
- ผู้รับ : ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
- ผู้รับ : บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ยากไร้และผู้รับสามารถจะให้ได้

7 เหตุ “ผู้ให้” ใช้สิทธิขอคืนการให้ไม่ได้
- ให้เป็นบ้าเหน็จสินจ้างโดยแท้
- ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
- ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
- ให้ในการสมรส
- ผู้ให้ ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ
- เวลาผ่านไปแล้ว 6 เดือน นับแต่ทราบเหตุประพฤติเนรคุณ
ผู้ให้ ฟ้องคดีหลัง 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุประพฤติเนรคุณ
- ทายาทของผู้ให้ ถอนคืนการให้ได้ (กรณีผู้รับฆ่าผู้ให้ตายกีดกันผู้ให้ไม่ให้ถอนคืนการให้) ตามมาตรา 532

ที่มา :
- ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 531-536
- ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.)
#กฎหมายน่ารู้ #คดีแพ่ง #ให้เงิน #ให้ของ #ขอคืน #ความรู้กฎหมาย #สํานักงานกิจการยุติธรรม

Thai government announces a temporary visa exemption policy to passport holders of the People’s Republic of China and Re...
19/09/2023

Thai government announces a temporary visa exemption policy to passport holders of the People’s Republic of China and Republic of Kazakhstan for a 30-day stay for tourism purposes starting from 25 September 2023 to 29 February 2024.

Meetings and Incentives Department, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) welcomes Chinese and Kazakh MICE travellers to Thailand!

 #ไฟล์ดาวน์โหลด คดีปกครอง 10 เรื่องที่ควรมีเก็บไว้ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอนามัย คดีพิพาทเกี่ยวกับเหตุเดือดร...
05/05/2023

#ไฟล์ดาวน์โหลด คดีปกครอง 10 เรื่องที่ควรมีเก็บไว้

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอนามัย คดีพิพาทเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ และคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_151020_151844.pdf

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_110920_101706.pdf

3. รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : พฤติการณ์การกระทำผิดวินัย
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_290920_091009.pdf

4. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_250520_105623.pdf

5. คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_030420_100747.pdf

6. คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_100320_134842.pdf

7. คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_250220_141012.pdf

8. คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_060220_134052.pdf

9. พฤติการณ์หรือการกระทำผิด \"ละเมิด - วินัย\" : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน - บัญชีและการคลัง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260919_110118.pdf

10. หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Oldnews/attach/news_attach/2010/05/310553_3.pdf
#ขอบคุณผู้ที่รวบรวมข้อมูลไว้

#แนวทางปฎิบัติ จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ๒๗ เรื่อง
#ด้วยจิตคารวะ #เศรษฐพงศ์
https://www.facebook.com/100813155572725/posts/248737470780292/

โครงการน่าสนใจสำหรับนักกฎหมาย 📌  หลักสูตรการประนอมข้อพิพาท ✍🏻 👉🏻 กระบวนการที่ช่วยยุติคดีโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ช่วย...
05/05/2023

โครงการน่าสนใจสำหรับนักกฎหมาย 📌 หลักสูตรการประนอมข้อพิพาท ✍🏻
👉🏻 กระบวนการที่ช่วยยุติคดีโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับคู่พิพาท ให้จบที่การพูดคุยด้วยดีต่อกัน ไม่ต้องสืบพยานยาวนับเดือน ☑️
จบแบบแฮปปี้ win win กันทุกฝ่าย 🤝
สิ่งที่ได้หลังจากจบหลักสูตร 👉🏻
1. เพิ่มรายได้ด้วยการประนอม
2. มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
#เพิ่มรายได้ด้วยการประนอม #เปลี่ยนทุกข้อพิพาทให้เป็นเรื่องง่าย

Thank you Mr. John Henry Vanzutphen he is a investor of real estate in Canada. He came to Thailand for his Canadian’s gi...
27/04/2023

Thank you Mr. John Henry Vanzutphen he is a investor of real estate in Canada. He came to Thailand for his Canadian’s girlfriend for an operation, first of all he’s not interesting to get a business here but then later he found that he could also make some business here then he needed to get and professional advisor. Thank you to choose us to solve all the issues and clear all the answers what you have got. I will use my experience to helping you from begin until the end. Can’t thank you enough for your confidence.

“Resolve2Win” - Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All” on 16 March 2023 this event held by Hong Kong Trade ...
07/04/2023

“Resolve2Win” - Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All” on 16 March 2023 this event held by Hong Kong Trade Development Council.

#ที่ปรึกษากฎหมาย #กฎหมายไทยและต่างประเทศ #รับงานที่ปรึกษาทั่วประเทศ

Legal Advice Services ได้มีโอกาสเข้าพบคุณก้อย ผู้บริหารบริษัทบีแอนด์เคเซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า เ...
20/01/2023

Legal Advice Services ได้มีโอกาสเข้าพบคุณก้อย ผู้บริหารบริษัทบีแอนด์เคเซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ และตรุษจีนไปในคราวเดียว 1 ปีที่อยู่ด้วยกัน ขอให้ธุรกิจของคุณก้อย เจริญรุ่งเรือง มีงานไม่ขาดสาย เฮงๆ รวยๆ อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะ ขอบคุณในความเมตตาน้องคนนี้ตัวเล็กๆ

#ที่ปรึกษากฎหมาย #กฎหมายไทยและต่างชาติ #รับงานที่ปรึกษาทั่วประเทศ &Kservice

Legal advice services ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทนายความ LAWYER’S CUP ครั้งที่ 24  วันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามห...
10/01/2023

Legal advice services ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทนายความ LAWYER’S CUP ครั้งที่ 24 วันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

#ที่ปรึกษากฎหมาย #รับงานที่ปรึกษาทั่วประเทศ #ที่ปรึกษาสาวสายแกร่ง #กฎหมายทั่วประเทศ #กฎหมายไทยและต่างชาติ

BOI เปิดตัววีซ่าใหม่ "อยู่ไทยยาวได้ 10 ปี"เริ่มแล้ว LTR Visa หรือ Long Term Resident Visa เพื่อใช้ดึงดูดผู้ที่มีรายได้แล...
06/09/2022

BOI เปิดตัววีซ่าใหม่ "อยู่ไทยยาวได้ 10 ปี"

เริ่มแล้ว LTR Visa หรือ Long Term Resident Visa เพื่อใช้ดึงดูดผู้ที่มีรายได้และศักยภาพสูง เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 01.09.2022 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

---- คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร LTR Visa ----

1. ผู้มีความมั่งคั่งสูง โดย

- มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญ US Dollars
- มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 US Dollars/ ปี
-ต้องลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 US Dollars

2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
- จะต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 US Dollars ต่อปี

3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยในรูปแบบ Work from home

- ต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 US Dollars ต่อปี
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้าน US Dollars ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

- มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 US Dollars ต่อปี
- มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

---- สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa ----

👉 ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (และสามารถขยายได้)

👉 ได้รับการยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อชาวต่างชาติ 1 คน

👉 ได้สิทธิใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

👉 ปรับระยะเวลาในการรายงานตัวเป็นทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ (Re-entry permit)

👉 อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit)

👉 ได้สิทธิในการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional)

👉 สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

https://www.boi.go.th/upload/content/LTR.pdf?fbclid=IwAR1TdvWPw0iV0wd-_VfFkaxnRuYryuAadGo8mcY5LfLeFNfxcWLiYWrr0D0

"เป็นวีซ่าที่หลักๆ คือใช้ดึงดูดผู้ที่มีรายได้สูงและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของไทยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเผื่อใครมีเพื่อนที่อยากย้ายไปอยู่ไทยนานๆ ครับ"

"หลักๆ เลยเท่าที่ดูคือสำหรับชาวต่างชาติที่อยากจะอยู่ไทยด้วยวีซ่าชนิดนี้คือต้องมีรายได้มากกว่า 80,000 US Dollars ต่อปีเป็นต้นไปค่ะ"

เครดิต เพจพ่อบ้านเยอรมัน

Thank you to trusting our consultation team to be your legal consultant. You are the first Japanese company to let us us...
09/08/2022

Thank you to trusting our consultation team to be your legal consultant. You are the first Japanese company to let us use our ability to solve your issues. Many thanks for giving me this opportunity.

21/07/2022

We are providing Thailand Elite Visa details as below:

The main privilege granted with all types of memberships is Elite Visa. It is a “Tourist multiple entry visa” which allows you to travel in and out as frequently as needed without having to apply for a re-entry permit. The length of stay per each entry is 1 year. In case you would not plan to leave Thailand at all, you can do the extension of stay every 1 year until you reach the end of the membership. Therefore, Elite Visa is categorized as a Tourist Visa, which does not allow the holder to legally apply for a work permit to work and study in Thailand.

Important Note:

1. If you have an outstanding overstayed record on your current stay, you will not be able to obtain Thailand Elite visa. The company reserve the right to refund under any circumstances.

2. For members holding Chinese passport, Bangladeshi passport, Indian passport, Nepalese passport, and Sri Lankan passport intended to have the Thailand Elite visa affix outside of their home country will be required to have the permanent residence/ long term visa and a visa with work permit with the validity more than 1 year according to the Department of Consular Affairs policy, Local Embassy and Consulate.

3. All decisions relating to the entry permission for Non-Thai Nationals will be subject to the Ministry of Foreign Affairs and The Immigration officers discretionary.

4. The main privilege granted with all types of memberships is Elite Visa. It is a “Tourist multiple entry visa” which allows you to travel in and out as frequently as needed without having to apply for a re-entry permit. The length of stay per each entry is 1 year. In case you would not plan to leave Thailand at all, you can do the extension of stay every 1 year until you reach the end of the membership. Therefore, Elite Visa is categorized as a Tourist Visa, which does not allow the holder to legally apply for a work permit to work and study in Thailand.

For more info please contact us
📱 +66(0)961534132
📧 [email protected]

ความรู้ดีๆเกี่ยวกับ PDPA กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20/06/2022

ความรู้ดีๆเกี่ยวกับ PDPA กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อควรรู้... กับการซื้อของออนไลน์
#ลูกค้า
- ต้องให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือไลน์ไอดี เพื่อให้ร้านค้าใช้ในการติดต่อและส่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ ร้านค้าไม่ต้องขอความยินยอม
#ร้านค้า
- ห้ามขอข้อมูลลูกค้า "เกินความจำเป็น"
- ห้ามเผยแพร่สลิปที่มี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ หมายเลขพัสดุ (tracking) ใน "ช่องทางสาธารณะ" เช่น เพจเฟสบุ๊คร้านค้า ไลน์กลุ่ม แต่สามารถแจ้งลูกค้าใน "ช่องทางส่วนตัว" ได้
หมายเหตุ : กรณีพนักงานส่งสินค้าขอถ่ายรูปหน้าเราขณะรับสินค้า เราสามารถปฏิเสธและให้ถ่ายรูปมือเราขณะรับสินค้าแทนได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1111 และติดตามข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้ที่ facebook PDPC Thailand
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
-------------------------
#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส

มารู้จัก PDPA กันค่ะ  ❤️❤️PDPA คืออะไร?�มาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection ActPDP...
29/05/2022

มารู้จัก PDPA กันค่ะ ❤️❤️

PDPA คืออะไร?�มาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act

PDPA คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act)

กฏหมายฉบับใหม่ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
( มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 )

PDPA เป็นพระราชบัญญัติที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองด้านสิทธิและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการเปิดเผย ใช้ ดัดแปลง ถ่ายโอนข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำผิดจุดประสงค์ในการตกลงร่วมกัน ก็จะสามารถร้องเรียนเพื่อเอาผิดได้ โดยข้อมูลที่ PDPA คุ้มครอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(Personal Data)
ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป สามารถระบุตัวบุคลลนั้น ๆ เช่น
• ชื่อจริง
• นามสกุล
• ที่อยู่
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขบัตรประชาชน
• Email
• รูปถ่ายของบุคคลนั้น ๆ
• อายุ
• ประวัติการศึกษา
• ประวัติการทำงาน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สามารถระบุตัวบุคลลนั้น ๆ เช่น
• เชื้อชาติ
• สัญชาติ
• พฤติกรรมทางเพศ
• ข้อมูลด้านสุขภาพ
• ประวัติอาชญากรรม
• ความเชื่อทางศาสนา
• ความคิดเห็นทางด้านการเมือง
• ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. บุคคลทั่วไปในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลแก่องค์กร ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน เช่น อ่านข้อกำหนด วัตถุประสงค์ให้ละเอียดก่อนยินยอมให้ข้อมูล ฯลฯ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายตามมาทีหลังได้
2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ “ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ
3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยองค์กรที่ให้บริการประชาชนจะต้องมีความสามารถในการทำตามข้อกำหนดสำคัญต่อไปนี้

1. องค์กรจะต้องมีความรู้ด้านกฏหมายและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บข้อมูล
2. ธุรกิจจะต้องโปร่งใส ต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูล
3. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับของข้อมูลที่รัดกุมตามมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหล ถูกนำไปสวมรอย และการนำไปใช้ในทางที่ผิด
4. จะต้องมีการแจ้งจุดประสงค์ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล หรืออาจมีนโยบายการจัดเก็บว่าองค์กรจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำอะไร และเก็บนานเท่าใด
5. การเก็บข้อมูลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและต้องเก็บเท่าที่จำเป็น เพื่อแสดงว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับ PDPA อย่างถูกต้อง#นิติกรรมสัญญา

การมีที่ดินในการครอบครอง ควรที่จะรู้ถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน...
17/05/2022

การมีที่ดินในการครอบครอง ควรที่จะรู้ถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เป็นเอกสารสิทธิที่แสดงการครอบครองและใช้ประโยชน์ในการทำกินเท่านั้นที่ดินจำพวกนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ดินมือเปล่า พูดง่าย ๆ ก็คือกรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐอยู่นั่นเอง ได้แก่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เช่น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3, นส.3ก), สค.1 (หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง) หรือส.ป.ก.4-01 เป็นต้น

ส่วนผู้ครอบครองจะขอกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด ที่ดินเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ คือจะต้องออกไปดูที่ดินของตนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหาคนอื่นเข้าไปดูแลแทนโดยการจัดทำสัญญาให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง เพราะที่ดินเหล่านี้มีเพียงสิทธิครอบครอง หากมีคนอื่นเข้าไปทำกินในที่ดินโดยสงบเปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ หรือเรียกว่าแย่งการครอบครอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำกินมาเกินหนึ่งปีที่ดินเหล่านั้นก็อาจตกเป็นของคนอื่นไปโดยผลของกฎหมายได้ ตามความแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นั้นคือที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เจ้าของจึงจะมีกรรมสิทธิ์สิทธิต่าง ๆ ก็คล้าย ๆ กับเอกสารสิทธิข้างต้น เพียงแต่ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะมีความมั่นคงกว่าสิทธิครอบครองตรงที่ว่า คนอื่นจะมาแย่งที่ของเราไปก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าถึง 10 ปีตามความแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
ที่ดินที่มีโฉนดนั้นอาจเสียกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ได้ตามหลักกฎหมาย เพราะกฎหมายต้องการให้ถือเอาการครอบครอง และการทำประโยชน์ในที่ดินมากกว่าจะถือเอาเอกสารสิทธิ
แนวทางป้องกันคือ ถ้ามีผู้บุกรุกเข้ามาควรต้องแจ้งความจับดำเนินคดีอาญา (ภายใน 1 ปี กรณีเป็นที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง และ 10 ปี กรณีเป็นที่ดินที่มีโฉนด) ตามความแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362
"มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
และหากการเข้ามาในที่ดินนั้นทำให้ทรัพย์เสียหายด้วย ก็แจ้งความเพิ่มในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 อีกข้อหาหนึ่ง
"มาตรา 358 ผู้ใดทำให้เสียหายทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"
ที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์ที่นับวันมีแต่มูลค่าจะสูงขึ้น อย่าปล่อยให้คนอื่นมาแย้งการครอบครอง หรือครอบครองปรปักษ์ เพื่อให้ได้ไปซึ่งสิทธิตามกฎหมายโดยง่ายนะคะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


#นิติกรรมสัญญา

การจดทะเบียนรับรองบุตรกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เด็กที่เกิดจากมารดาและบิดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ให้ถือว่...
02/12/2021

การจดทะเบียนรับรองบุตร

กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เด็กที่เกิดจากมารดาและบิดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ให้ถือว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายของมารดาเสมอ แต่เด็กจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วยหรือไม่นั้น แม้ว่ากฎหมายได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า เด็กที่เกิดจากมารดาขณะที่อยู่กินกับชายผู้เป็นบิดา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายด้วย แต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น ยังจะต้องพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายหรือต้องดูข้อเท็จจริงอีกหลายประการ
การที่เด็กที่เกิดจากบิดารมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ต่อเมื่อ
บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง กรณีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าบิดาและมารดาของเด็กสมัครใจจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง

บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร ซึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตรปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ

การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน
การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล

ขั้นตอนในการจดทะเบียน คือ บิดาต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขต พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร และหนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตรก่อนรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล เช่น บิดามารดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้ความจริงเสียก่อน
กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อ ได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก ดังนั้น เด็กและมารดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน ซึ่งอาจมาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่เด็กและมารดาไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนไปยังเด็กและมารดา ถ้าทั้งสองคนไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้ง (ถ้าเด็กและมารดาอยู่ต่างประเทศให้ขยายเวลาเป็น 180 วัน) ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม
มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร กรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้ว บิดาก็สามารถนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกรณี การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีได้เฉพาะกรณี
เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงอย่างผิดกฎหมาย

เมื่อมีการลักพาหญิงไปในทางชู้สาว หรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิง

เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรของตน

เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดหรือสูติบัตรว่าเด็กเป็นบุตร โดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผย

เมื่อมีการร่วมประเวณีกับหญิงในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิใช่บุตรของชายอื่น

เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเด็กเป็นบุตรของชาย ซึ่งพิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันพ่อลูก เช่น การส่งเสียให้เล่าเรียน ให้การอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมให้ใช้นามสกุลของชาย

Temporary closed 📍📍
06/11/2021

Temporary closed 📍📍

มาดูคำด่าที่ผิดกฎหมาย ตามฎีกากันค่ะวันนี้ก่อนจะด่าใครศึกษาข้อกฏหมายให้ดีก่อนน๊า อย่าหาว่าไม่เตือนจ้า ❤️❤️เครดิต เพจ นักศ...
09/10/2021

มาดูคำด่าที่ผิดกฎหมาย ตามฎีกากันค่ะวันนี้
ก่อนจะด่าใครศึกษาข้อกฏหมายให้ดีก่อนน๊า อย่าหาว่าไม่เตือนจ้า ❤️❤️

เครดิต เพจ นักศึกษานิติศาสตร์

04/10/2021
Thaise politie waarschuwt dat het gebruik van Onlyfans om inhoud met naaktheid of pornografie te maken illegaal is, jare...
27/09/2021

Thaise politie waarschuwt dat het gebruik van Onlyfans om inhoud met naaktheid of pornografie te maken illegaal is, jaren gevangenisstraf en hoge boetes kan opleveren

https://thepattayanews.com/2021/09/20/thai-police-warn-that-using-onlyfans-to-create-content-with-nudity-or-po*******hy-is-illegal-could-bring-years-in-jail-and-huge-fines/?fbclid=IwAR0kGfOSEDWK67ObUtbeaf6LsbNIhDY82elTkhCYCJC2BUxhhipqAlep3gE

The Thai police released a dour warning this afternoon, telling content creators on Onlyfans that if they are in the country and releasing what Thai law considers to be "obscene" content or po*******hy, they could face stiff fines and even possibly go to jail for years if found guilty.

ที่ดินสวย หนองกระบอก มีบ้านพูลวิลล่าแล้ว 4 หลังในพื้นที่ เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 6 ตรว. ขายยกแปลงที่จัดสรรนแล้ว8 แปลง ตามรา...
14/09/2021

ที่ดินสวย หนองกระบอก มีบ้านพูลวิลล่าแล้ว 4 หลังในพื้นที่
เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 6 ตรว. ขายยกแปลง
ที่จัดสรรนแล้ว8 แปลง ตามรายการนี้เลยค่ะ
1.เนื้อที่ 1 งาน 59 ตรว.
2.เนื้อที่ 1 งาน 32.8 ตรว.
3.เนื้อที่ 1 งาน 6 ตรว.
4.เนื้อที่ 1 งาน 31.9 ตรว.
5.เนื้อที่ 1 งาน 43.8 ตรว.
6.เนื้อที่ 1 งาน 13.8 ตรว.
7.เนื้อที่ 1 งาน 20.1 ตรว.
8.เนื้อที่ 1 งาน 17 ตรว.
9.เนื้อที่ 1 ไร่
10.เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 6 ตรว.
เดินทางสะดวก ติดมอเตอร์เวย์สาย 7
#พูลวิลล่า
#6ไร่1งาน6ตรว.

รายละเอียดอื่นๆ สนใจติดต่อ Th-Eng-Netherlands
📱0961534132 น้ำฝน
Line/WhatsApp 0961534132
Email- [email protected]

If you are an expatriate working in Thailand, a Thai Work Permit should be one of your basic must-haves. As a matter of ...
04/09/2021

If you are an expatriate working in Thailand, a Thai Work Permit should be one of your basic must-haves. As a matter of fact, it would be illegal to work in Thailand without your Work Permit. As an employer or employee, it would be best to be well-informed about the process of applying for and retaining a Work Permit.

Let’s we apply for you

📱:+66 (0) 961 534 132 (Thai-Eng-NL)
+66 (0) 994 454 486 (Thai-Eng)
📧: [email protected]

04/09/2021
⚠️กฎหมายแรงงานแก้ใหม่  #ยกเลิกอัตราค่าทำศพ2563 เปลี่ยนอัตราค่าทำศพ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท ‼️http://www.ratchakit...
03/09/2021

⚠️กฎหมายแรงงานแก้ใหม่
#ยกเลิกอัตราค่าทำศพ2563 เปลี่ยนอัตราค่าทำศพ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท ‼️

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/045/T_0066.PDF

Cr: Rainnie’s Study Law

02/09/2021

Services:

- Thai Visas and Extensions
- Thailand Elite Visa
- 90 days report
- Accounting
- BOI
- Translations
- Company Registration
- Factory License
- Work Permit
- Legal advice

For more info

📱: 0837195236
📧: [email protected]

สไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. ที่สำคัญบางส่วนในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  #ต้องรอข้อกำหนดฉบับทางการออกมาอีกครั้ง...
27/08/2021

สไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. ที่สำคัญบางส่วน
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
#ต้องรอข้อกำหนดฉบับทางการออกมาอีกครั้งหนึ่ง

มารู้จักกับการขอการส่งเสริมการลงทุน BOI กันค่ะว่ารองรับธุรกิจประเภทไหนและมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา...
22/08/2021

มารู้จักกับการขอการส่งเสริมการลงทุน BOI กันค่ะว่ารองรับธุรกิจประเภทไหนและมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

If you build your factory you should have factory license we can appy for you just let we help you, please do not hesita...
27/01/2021

If you build your factory you should have factory license we can appy for you just let we help you, please do not hesitate to contact us as the email and the number below
👇👇👇
email : [email protected]
Tel: 0961534132 (WhatsApp)

Factory license is done
Let we help you to get your factory license

Do not hesitate to contact us
👇👇
0961534132 Fon
[email protected]

ความรู้เรื่องหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน หนังสือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีความรู้ในการ...
27/01/2021

ความรู้เรื่องหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน หนังสือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีความรู้ในการทำสัญญาเช่า เพื่อกำหนดในสัญญาถึงรายละเอียดการเช่า ข้อตกลง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายพึงกำหนดไว้สำหรับการทำสัญญาปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์

สัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาเช่าบ้าน มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายถึงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต่างฝ่ายก็ต่างมีหน้าที่จะต้องกระทำต่อกัน ที่เห็นได้ชัดคือผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าก็ต้องให้สิทธิในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาเช่าบ้าน

เนื้อหาในสัญญาเช่าต้องระบุว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด ได้แก่ สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าทาวน์เฮ้าส์ สัญญาเช่าคอนโด สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ หรือสัญญาเช่าที่ดิน และระบุถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนของอสังหาริมทรัพย์นั้น บอกว่าผู้เช่าเป็นใคร ผู้ให้เช่าคือใคร ช่วงเวลาของการเช่านานแค่ไหน ช่วงเวลาเช่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อไร กำหนดค่าเช่า

โดยระบุจำนวนเงินและงวดเวลาที่จะต้องจ่ายค่าเช่า หรือจะเรียกเป็นค่าตอบแทนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า เช่น การต่อสัญญาเช่าบ้าน การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปรับราคาเช่า รวมถึงการดำเนินการกรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า เป็นต้น

รูปแบบของสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาเช่าบ้าน

รูปแบบของสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาเช่าบ้านนั้นกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ แบ่งเป็น

- สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปีนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าระหว่างกันเอง

- สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าเกิน 3 ปีขึ้นไป ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ถ้าทำสัญญาเช่ากันเองโดยไม่จดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินสัญญาเช่านั้นจะมีผลบังคับทางกฎหมายแค่เพียง 3 ปีแรกเท่านั้น


นอกจากนี้ การเช่าสามารถทำสัญญาเช่าได้นานที่สุด 30 ปี แต่ก็สามารถกำหนดระยะเวลาการเช่าเท่ากับอายุของผู้เช่าได้เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จำกัดเช่นกัน

👇👇
22/01/2021

👇👇

ที่อยู่

Chon Buri
20150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66961534132

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Legal advice servicesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Legal advice services:

แชร์


Chon Buri การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด