สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ผังเมืองชลบุรี
พัฒนาเมือง
(1)

เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายประกาศฯ ผังเมืองรวมเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีLink downloa...
24/07/2023

เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายประกาศฯ ผังเมืองรวมเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Link download เอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/19wF8I8mFjA5nvZ9QMHUQumPJSL49Q4Xr?usp=drive_link

24/04/2023

ดู ติดตาม และค้นพบเนื้อหาที่กำลังติดเทรนด์เพิ่มเติม

ขอเชิญ ประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปตรวจดูผังเ...
24/04/2023

ขอเชิญ ประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปตรวจดูผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี
Link lownload เอกสารปิดประกาศ90วัน
https://drive.google.com/drive/folders/18vMv-fkldVA6CIlG-4lt-gFqlhE4VQ9-?usp=sharing

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี Link do...
24/04/2023

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Link download เอกสารปิดประกาศ90วัน
https://drive.google.com/drive/folders/1vSuNnFp0o8HCbM23gtBzY0JLGOS-qg0V?usp=sharing

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำผังร่างผังเมืองรวม ครั้งที่2ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี
02/02/2023

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนจัดทำผังร่างผังเมืองรวม ครั้งที่2
ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรีเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมื...
22/11/2022

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี
กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทม.ชลบุรี ทม.บ้านสวน ทต.เสม็ด ทต.ห้วยกะปิ อบต.หนองข้างคอก ทม.อ่างศิลา ทม.แสนสุข และทต.เหมือง
กลุ่มที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม แก้วมุกดา ชั้น 4 เทศบาลตำบลนาป่า ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในท้องที่ อบต.คลองตำหรุ ทต.คลองตำหรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ ทต.หนองไม้แดง ทต.บางทราย ทต.นาป่า อบต.สานักบก และอบต.หนองรี

ที่อยู่

ชลบุรี
Chon Buri
20000

เบอร์โทรศัพท์

+6638287174

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย


Legal อื่นๆใน Chon Buri

แสดงผลทั้งหมด