สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวง ทนายความและบัญชี-Topplus Thailaw

สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวง ทนายความและบัญชี-Topplus Thailaw ทีมทนาย สำนักงานพลูตาหลวง-ชลบุรี ยินดีให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ บัญชี และ ทนายความ แบบครบวงจร
(1)

ภารกิจ_ทนายผู้ถูกกล่าวหา_ชั้นพนักงานสอบสวน สภ.พลูตาหลวง_ครับ
31/03/2024

ภารกิจ_ทนายผู้ถูกกล่าวหา_ชั้นพนักงานสอบสวน สภ.พลูตาหลวง_ครับ

⚖️ ภารกิจสืบเนื่อง ทีมทนายมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความและร่วมประนีประนอมกับโจทก์ ครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึ...
05/03/2024

⚖️ ภารกิจสืบเนื่อง ทีมทนายมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความและร่วมประนีประนอมกับโจทก์ ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจภาคบ่าย ทีมทนายมาปฏิบัติการนอกพื้นที่ ในคดีผู้บริโภค ณ ศาลจังหวัดเทิง ครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึ...
04/03/2024

⚖️ ภารกิจภาคบ่าย ทีมทนายมาปฏิบัติการนอกพื้นที่ ในคดีผู้บริโภค ณ ศาลจังหวัดเทิง ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

วันจันทร์_ที่สำนักงาน_ไม่หยุด_เปิดให้บริการ_ตามปกติครับ_
26/02/2024

วันจันทร์_
ที่สำนักงาน_ไม่หยุด_เปิดให้บริการ_ตามปกติครับ_

⚖️ ภารกิจเช้า ทีมทนายมาฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ ในฐานะทนายจำเลยครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึกษากฎหมาย ✅ #ทนายพัท...
22/02/2024

⚖️ ภารกิจเช้า ทีมทนายมาฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ ในฐานะทนายจำเลยครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจเช้า ทีมทนายฟังคำพิพากษาในฐานะทนายจำเลย 🎊 ผลคดี : ยกฟ้องครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึกษากฎหมาย ✅ #...
21/02/2024

⚖️ ภารกิจเช้า ทีมทนายฟังคำพิพากษาในฐานะทนายจำเลย

🎊 ผลคดี : ยกฟ้องครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจวันนี้ ทีมทนายมาศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการ ตามนัดศาลรวม 2 คดี โดยศาลนัดพิจารณา 1 คดี และ นัดฟังคำสั่งอีก 1 คดี...
20/02/2024

⚖️ ภารกิจวันนี้ ทีมทนายมาศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการ ตามนัดศาลรวม 2 คดี โดยศาลนัดพิจารณา 1 คดี และ นัดฟังคำสั่งอีก 1 คดี ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความขอขอบพระคุณ _สภาทนายความ_และคุณครูในวิชาชีพ_ทุกๆๆๆ ท่าน ครับ_
20/02/2024

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ

ขอขอบพระคุณ _สภาทนายความ_และ
คุณครูในวิชาชีพ_ทุกๆๆๆ ท่าน ครับ_

ทรงพระเจริญ
15/02/2024

ทรงพระเจริญ

14/02/2024

# # ค่าเสียหายในคดีรถชนเรียกอะไรได้บ้าง

**1. ค่ารักษาพยาบาล:**

* ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
* ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
* ค่าเดินทางไปรับ-ส่งโรงพยาบาล
* ค่ายา อาหาร เครื่องดื่ม
* ค่าอุปกรณ์การแพทย์
* ค่ากายภาพบำบัด
* ค่าทำศัลยกรรม

**2. ค่าขาดประโยชน์:**

* ค่าจ้างที่สูญเสียไป
* ค่าทำการบ้าน
* ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ
* ค่าเสียโอกาสทางการศึกษา

**3. ค่าเสียหายต่อร่างกาย:**

* ค่าทดแทนความพิการ
* ค่าทำขวัญ
* ค่าเสียโฉม

**4. ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน:**

* ค่าซ่อมแซมรถ
* ค่าเปลี่ยนอะไหล่
* ค่าซื้อรถใหม่
* ค่าเสียเวลาในการใช้งาน

**5. ค่าเสียหายทางอารมณ์:**

* ค่าเสียใจ
* ค่าความตกใจกลัว
* ค่าความเครียด

**6. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย:**

* ค่าทนายความ
* ค่าธรรมเนียมศาล

**7. เบี้ยปรับ:**

* เบี้ยปรับตามกฎหมาย

**8. ค่าเสียหายอื่นๆ:**

* ค่าเสียเวลา
* ค่าเดินทาง
* ค่าอาหาร

**หลักฐาน**

* ใบเสร็จรับเงิน
* ใบรับรองแพทย์
* ใบแจ้งหนี้
* รูปถ่าย
* วิดีโอ
* บันทึกการสนทนา
* หลักฐานการติดต่อสื่อสาร

**ตัวอย่าง**

* คดีรถชน บาดเจ็บเล็กน้อย: ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา
* คดีรถชน บาดเจ็บสาหัส: ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายต่อร่างกาย
* คดีรถชน เสียชีวิต: ค่าสินไหมทดแทน

**คำแนะนำ**

* ปรึกษาทนายความ
* รวบรวมหลักฐาน
* เขียนคำฟ้อง
* ยื่นฟ้องต่อศาล

**ข้อควรระวัง**

* ระวังการเขียนคำฟ้องที่ไม่เป็นความจริง
* ระวังการเขียนคำฟ้องที่ไม่ตรงประเด็น
* ระวังการยื่นฟ้องล่าช้า

**หมายเหตุ**

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรณีของคุณอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

⚖️ เสร็จภารกิจภาคเช้า พร้อมเดินทางกลับสำนักงานครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึกษากฎหมาย ✅ #ทนายพัทยา ✅ #ทนายร...
14/02/2024

⚖️ เสร็จภารกิจภาคเช้า พร้อมเดินทางกลับสำนักงานครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในการดำเนินการตรวจสอบและคัดถ่ายสารบบที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉ...
14/02/2024

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในการดำเนินการตรวจสอบและคัดถ่ายสารบบที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ภารกิจ ช่วงบ่านมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในคดีอุบัติเหตุจากรถยนต์ (ว.40) ในฐานะทนายความฝ่ายผู้เสียหาย คู่กรณีทั้งสองฝ...
13/02/2024

⚖️ภารกิจ ช่วงบ่านมาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในคดีอุบัติเหตุจากรถยนต์ (ว.40) ในฐานะทนายความฝ่ายผู้เสียหาย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ✅ ภารกิจสำเร็จลุล่วงครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ 8 ก.พ. 67 เวลา 13.15-14.00น. ปฎิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 75 วรรคสอง...
08/02/2024

⚖️ 8 ก.พ. 67 เวลา 13.15-14.00น. ปฎิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 75 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนฯ พ.ศ.2553

✅ #สภสัตหีบ
✅ #ร่วมสอบสภสัตหีบ
✅ #รับว่าความทั่วราช
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายมาดำเนินการแทนลูกความ ในงานรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ในนามเดิมครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร✅ #...
07/02/2024

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายมาดำเนินการแทนลูกความ ในงานรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ในนามเดิมครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #รับทำนิติกรรมสัญญา
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในคดีอุบัติเหตุจากรถยนต์ (ว.40)✅ภารกิจสำเร็ลลุล่วงครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอ...
31/01/2024

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกความ ในคดีอุบัติเหตุจากรถยนต์ (ว.40)

✅ภารกิจสำเร็ลลุล่วงครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้าเดินทางมายื่นอุทธรณ์ต่อ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึกษากฎหมาย ✅...
30/01/2024

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้าเดินทางมายื่นอุทธรณ์ต่อ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้าและบ่าย ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ทีมทนายขออนุญาตเข้าพื้นที่ครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #ปรึกษากฎห...
29/01/2024

⚖️ภารกิจ ช่วงเช้าและบ่าย ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ทีมทนายขออนุญาตเข้าพื้นที่ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายพัทยา
✅ #ทนายระยอง
✅ #ทนายชลบุรี
✅ #ทนายสัตหีบ
✅ #ทนายภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจช่วงบ่าย เดินทางต่อมาที่ศาลจังหวัดระยองในนัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้องในคดีที่ดิน-ภาระจำยอมสืบเนื่องจากภารกิจช่วงเ...
19/01/2024

⚖️ ภารกิจช่วงบ่าย เดินทางต่อมาที่ศาลจังหวัดระยองในนัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้องในคดีที่ดิน-ภาระจำยอมสืบเนื่องจากภารกิจช่วงเช้า ร่วมกับท่านอาจารย์สมชาย ชุมนุมวรรณ์ สำนักงานกฎหมาย ปรัชญาเศรษฐ์ ทนายความ 0841226369 ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #คดีที่ดิน
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า มาอำนวยความสะดวกในการจัดการที่ดินในคดี ร่วมกับท่านอาจารย์สมชาย ชุมนุมวรรณ์ สำนักงานกฎหมาย ปรัชญาเศรษฐ์...
19/01/2024

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า มาอำนวยความสะดวกในการจัดการที่ดินในคดี ร่วมกับท่านอาจารย์สมชาย ชุมนุมวรรณ์ สำนักงานกฎหมาย ปรัชญาเศรษฐ์ ทนายความ 0841226369 ครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #คดีที่ดิน
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

⚖️ภารกิจช่วงบ่าย มารับฟังคำสั่งศาลในคดีอาญาต่อครับ✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร✅ #คดีอาญา✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย✅ #ทนายความสัต...
18/01/2024

⚖️ภารกิจช่วงบ่าย มารับฟังคำสั่งศาลในคดีอาญาต่อครับ

✅ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #คดีอาญา
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า นัดชี้สองสถานในฐานะทนายความจำเลย เตรียมตัวสืบพยานต่อไปครับ✅ #ว่าความทั่วราชอาณาจักร ✅ #คดีที่ดิน✅ #ที่...
18/01/2024

⚖️ ภารกิจช่วงเช้า นัดชี้สองสถานในฐานะทนายความจำเลย เตรียมตัวสืบพยานต่อไปครับ

✅ #ว่าความทั่วราชอาณาจักร
✅ #คดีที่ดิน
✅ #ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ #ทนายความสัตหีบ
✅ #ทนายความพัทยา
✅ #ทนายความชลบุรี
✅ #ทนายความระยอง
✅ #ทนายความภาคตะวันออก

ทีมทนายความสำนักงานพลูตาหลวง ขอมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2567 ท่านประธานช้างและทีมทนายความ สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเต...
17/01/2024

ทีมทนายความสำนักงานพลูตาหลวง ขอมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2567 ท่านประธานช้างและทีมทนายความ สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ ออฟฟิศ ทุกท่านนะครับ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา และมีความสุขตลอดทั้งปีครับ🎉🎉🎉

#ทนายความสัตหีบ
#ทนายความพัทยา
#ทนายความชลบุรี
#ทนายความระยอง
#ทนายความภาคตะวันออก

ขอบคุณท่านประธานช้าง_และน้องๆๆๆ ทีมทนายความทุกท่าน_นะครับ_ขอให้ รวยๆๆๆ เฮงๆๆๆ ตลอดยิ่งๆๆๆ นะครับ
17/01/2024

ขอบคุณท่านประธานช้าง_และน้องๆๆๆ ทีมทนายความทุกท่าน_นะครับ_ขอให้ รวยๆๆๆ เฮงๆๆๆ ตลอดยิ่งๆๆๆ นะครับ

“ทีมเวิร์ค คือ การทำงานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกัน มันคือความสามารถในการทำให้คนแต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุในสิ่งที่ไม่ธรรมดา”🎉🎉🎉
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
สำนักงานกฎหมาย วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ ออฟฟิศ
087 513 3333
https://g.co/kgs/BGPLShu
******************************
https://pattayathailawyer.com/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

10/01/2024
✅ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย มาอำนวยความสะดวกในการทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง ⚖...
22/12/2023

✅ ภารกิจช่วงเช้า ทีมทนายในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย มาอำนวยความสะดวกในการทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง

⚖️ภารกิจสำเร็จลุล่วงครับ
#ว่าความทั่วราชอาณาจักร
#รับจัดการนิติกรรม
#ทนายความสัตหีบ
#ทนายความพัทยา
#ทนายความชลบุรี
#ทนายความระยอง
#ทนายความภาคตะวันออก

✅ ภารกิจช่วงวีนที่ 17-19 ธันวาคม 2566 ทีมทนายสำนักงานกฎหมาย Topplus Thailaw พลูตาหลวงทนายความและบัญชีได้เดินทางสู่อำเภอเ...
21/12/2023

✅ ภารกิจช่วงวีนที่ 17-19 ธันวาคม 2566 ทีมทนายสำนักงานกฎหมาย Topplus Thailaw พลูตาหลวงทนายความและบัญชีได้เดินทางสู่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลการทำนิติกรรมให้ลูกความอย่างครบถ้วน

⚖️ ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ

#ว่าความทั่วราชอาณาจักร
#ดูแลนิติกรรมทั่วราชอาณาจักร
#ทนายความสัตหีบ
#ทนายความพัทยา
#ทนายความชลบุรี
#ทนายความระยอง
#ทนายความภาคตะวันออก

ที่อยู่

37/6 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Chon Buri
20180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 21:00
อังคาร 08:00 - 21:00
พุธ 08:00 - 21:00
พฤหัสบดี 08:00 - 21:00
ศุกร์ 08:00 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66819850129

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวง ทนายความและบัญชี-Topplus Thailawผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกฎหมายพลูตาหลวง ทนายความและบัญชี-Topplus Thailaw:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน อื่นๆใน Chon Buri

 • Pipat Legal and Immigration Services

  Pipat Legal and Immigration Services

  หมู่ที่2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
แสดงผลทั้งหมด