Lapsioikeusjuristit ry

  • Home
  • Lapsioikeusjuristit ry

Lapsioikeusjuristit ry Lapsioikeusjuristit ry on oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille ja oikeustieteen ylioppilaille tarkoitettu yhdistys jossa keskustellaan lasten oikeudellisesta asemasta yhteiskunnassa

Lapsioikeusjuristit ry:n tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista vahvistamalla lapsioikeudellista osaamista lakimieskunnassa, vaikuttamalla lapsioikeuden kehittymiseen itsenäisenä oikeudenalana Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta, tarjoamalla jäsenilleen tilaisuuden keskustella lapsioikeudellisista kysymyksistä sekä edistämällä lapsioikeudellista näkökulmaa yhteiskunnassa Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut tai oikeustieteen ylioppilas. Lapsioikeusjuristit ry järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista lapsioikeudellisisita teemoista sekä vierailuja ja opintomatkoja kiinnostaviin kohteisiin. Yhdistyksessä toimii myös opintopiiri. Vuoden lopulla järjestettävä yhdistyksen seminaari on avoin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksen puheenjohtaja on Suvianna Hakalehto. Hallituksen jäsenet ovat Merike Helander, Esa Iivonen, Johanna Laisaari, Reetta Peltonen ja Kirsi Pollari.

Onneksi olkoon pian OTT Kirsi Pollari 🌹🌹🌹 Lapsioikeusjuristit ry iloitsee lapsioikeustutkimuksen vahvistumisesta, kun Ki...
21/12/2019

Onneksi olkoon pian OTT Kirsi Pollari 🌹🌹🌹 Lapsioikeusjuristit ry iloitsee lapsioikeustutkimuksen vahvistumisesta, kun Kirsin väitöskirja tarkastettiin eilen Lapin yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi dosentti, OTT Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta. Eilen Rovaniemellä oli paikalla useita lapsioikeusjuristeja hienoa väitöstilaisuutta seuraamassa (kuva Laura Kalliomaa-Puha)

YK:n lapsen oikeuksien komitean tuorein yleiskommentti, joka koskee alaikäisten oikeuksien huomioon ottamista rikosoikeu...
18/12/2019

YK:n lapsen oikeuksien komitean tuorein yleiskommentti, joka koskee alaikäisten oikeuksien huomioon ottamista rikosoikeusjärjestelmässä, on nyt saatavilla suomennettuna. Kiitos lapsiasiavaltuutetun toimisto!

Miten lapsen oikeudet tulisi huomioida rikosoikeusjärjestelmässä?

Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 24 on nyt suomennettu. Lue tuoreet suositukset:http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2019/12/CRC_CGC_24_julkaisu-5.pdf

Yhdistyksemme puheenjohtajat kirjoittivat viikonloppuna perustuslakiblogiin. "Jos lapsen oikeuksien toteuttaminen on ris...
18/12/2019
Suvianna Hakalehto & Virve Toivonen: al-Holin leirillä olevien lasten oikeudet

Yhdistyksemme puheenjohtajat kirjoittivat viikonloppuna perustuslakiblogiin.

"Jos lapsen oikeuksien toteuttaminen on ristiriidassa muiden asiaan liittyvien intressien kanssa, eri osapuolten edut on pyrittävä sovittamaan keskenään. Jos tämä ei ole mahdollista, päätöksentekijän on eri osapuolten oikeuksia punnitessaan otettava huomioon, että lapsen oikeuksilla on lähtökohtaisesti muita korkeampi prioriteetti eli lapsen oikeudellisen aseman mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen on päätöksenteon lähtökohta, vaikka se saattaa tapauskohtaisesti joutua väistymään muiden intressien tieltä."

Lasten oikeudet ovat tulleet viime vuosikymmenen kuluessa aiempaa tutuimmiksi Suomessa. Sosiaalisessa mediassa näkyy varsin usein päivityksiä, joissa eri tahot ilmoittavat olevansa lapsen puolella.…

14/12/2019
Väitös: Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi

Yhdistyksemme jäsen Kirsi Pollari väittelee ensi viikon perjantaina Lapin yliopistossa lapsioikeudessa erittäin keskeisestä teemasta. Twiittaamme suoraan väitöksestä yhdistyksemme Twitter-tililtä @Lapsioikeus

Lapsioikeusjuristit ry:n jäsenet pääsevät kuulemaan Kirsin alustusta hänen väitöskirjastaan helmikuussa yhdistyksen vuosikokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa

Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset.

Vastedes huoltajat näkevät lapsensa tiedot Omakannassa, kun lapsi ei vielä kykene itse päättämään hoidostaan ja kun päät...
12/12/2019
Huoltajat voivat jatkossa asioida alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa - Tiedote - THL

Vastedes huoltajat näkevät lapsensa tiedot Omakannassa, kun lapsi ei vielä kykene itse päättämään hoidostaan ja kun päätöskykyiseksi arvioitu lapsi/nuori haluaa tietojen näkyvän huoltajille (uutisen otsikko ei anna täysin oikeaa käsitystä siitä mistä on kysymys).

Uutiseen haastateltu THL:n ylilääkäri osallistui tiistaina yhdistyksen seminaarin paneelikeskusteluun, jossa myös tämä teema oli esillä.

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta laajenee.

Kiitos kaikille yhdistyksen eilisessä vuosiseminaarissa puhuneille sekä seminaarin osallistujille! Meille oli suuri kunn...
11/12/2019

Kiitos kaikille yhdistyksen eilisessä vuosiseminaarissa puhuneille sekä seminaarin osallistujille! Meille oli suuri kunnia saada paikalle arvovaltaisia ja asiantuntevia puhujia! Kuvat on poimittu Twitteristä, jossa voit käydä katsomassa seminaarin aikana kirjoitettuja twiittejä. Kokosimme tähän muutamia poimintoja keskustelusta.

Merike Helander totesi, että lapsen oikeuksien sopimuksen neljästä yleisperiaatteesta kolme sisältyy Suomen perustuslakiin. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta perustuslaista ei löydy. Lainsäädännössä sopimusvelvoitteet näkyvät jo varsin hyvin, sillä lainsäädäntöä on muutettu ja uudistettu viimeisen vuosikymmenen aikana tältä osin ahkerasti.

Lapsen oikeuksien sopimuksen todettiin olevan nykyisin tärkeässä asemassa kun valmistellaan lapsiin liittyvää lainsäädäntöä. Siihen kiinnitetään aivan eri tavalla huomiota kuin 10-20 vuotta sitten sekä ministeriötasolla että eduskunnan valiokunnissa. Perustuslakivaliokunnan työssä sopimus nousee erityisen usein esiin lastensuojelulainsäädännön, ulkomaalaislainsäädännön ja rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää koskevassa valmistelussa.

Seminaarissa tuotiin esiin lapsen oikeuksien sopimuksen dynaaminen luonne. Sen sisältö ja tulkinnat elävät mm. lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien myötä, mikä on tyypillistä ihmisoikeussopimuksille. Tulkintoja voi syntyä myös lapsen oikeuksien komitean ratkaisukäytännön kautta mutta sitä on toistaiseksi vasta niukasti. Suomea koskevia valituksia komiteassa on vireillä kuusi kappaletta.

Tiivistettynä seminaarissa esiin nostettu keskeinen sanoma liittyi lapsen osallisuuteen. Sen todettiin vahvistuneen lainsäädännössä sekä eri hallinnonalojen käytännön toiminnassa. Toisaalta esiin tuotiin tarve saada lasten ja nuorten näkemykset nykyistä paremmin huomioon ja tähän toivotaan työkaluja ja hyviä käytäntöjä. Myös tutkimuksella on tässä oma roolinsa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi Belgiassa toteutetusta valtakunnan laajuisesta järjestelystä, jossa koottiin tilastollisella otannalla lapsia ja nuoria kertomaan näkemyksiä. Oikeuskansleri korosti lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanon edellyttävän lapsivaikutusten arviointia ja tässä lasten ja nuorten näkemyksillä on keskeinen merkitys.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoi, että lapsiasiavaltuutetun toiminnassa vahvistetaan lasten ja nuorten kokemustiedon selvittämistä ja huomioon ottamista tulevalla strategiakaudella.

Terveydenhuollossa, opetustoimessa, lastensuojelussa ja poliisissa on panelistiemme mukaan vielä suuri tarve lapsen oikeudellista asemaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä käytännön työssä koskevalle koulutukselle. Tähän kouluttamiseen me Lapsioikeusjuristit mielellämme tarvittaessa osallistumme. Vasta kun sopimuksen sisältö ja merkitys tunnetaan, voimme odottaa sopimukseen sisältyvien lasten oikeuksien toteutuvan asianmukaisesti.

11/12/2019
UNICEF

Unicef on YK:n toimielin, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu tukea maailman valtioita panemaan täytäntöön YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Tänään Unicef viettää 73-vuotispäiväänsä. Lapsioikeusjuristit ry onnittelee 🎁🎉🎂🎈

These children are demanding their rights. What will you do?

Lapsioikeusjuristit toivottavat seuraajilleen hyvää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää!  Tänään YK:n ihmisoikeuksien ...
10/12/2019

Lapsioikeusjuristit toivottavat seuraajilleen hyvää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää!

Tänään YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 71. vuosipäivänä on syytä muistaa, että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatut ihmisoikeudet kuuluvat sekä aikuisille että lapsille. Tämän lisäksi alaikäisille on turvattu omia, erityisiä oikeuksia mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja YK:n vammaissopimuksessa

Yhdistyksemme huomenna tiistaina 10.12 järjestettävään vuosiseminaariin on ilmoittautunut 60 henkilöä ja lomakkeen kautt...
09/12/2019

Yhdistyksemme huomenna tiistaina 10.12 järjestettävään vuosiseminaariin on ilmoittautunut 60 henkilöä ja lomakkeen kautta ilmoittautuminen on suljettu. Voit kuitenkin vielä ilmoittautua suoraan Suviannalle: [email protected]. Tervetuloa mukaan!

Hyvää alkanutta joulukuuta Lapsioikeusjuristit ry:n jäsenet! Lähetimme viime viikolla jäsensähköpostia, jossa on tietoa ...
03/12/2019

Hyvää alkanutta joulukuuta Lapsioikeusjuristit ry:n jäsenet!

Lähetimme viime viikolla jäsensähköpostia, jossa on tietoa mm. ensi viikon seminaarista sekä yhdistyksen vuosikokouksesta ja sen yhteydessä järjestettävästä jäsentilaisuudesta. Mukana oli myös jäsenkysely, johon toivomme sinun vastaavan mahdollisimman pian. Jos et saanut sähköpostia, laita viestiä yhdistykseen.

Tänään vietetään kansainvälistä vammaistenpäivää! YK:n vammaissopimuksen 7 artikla velvoittaa valtion toteuttamaan kaikk...
03/12/2019

Tänään vietetään kansainvälistä vammaistenpäivää!

YK:n vammaissopimuksen 7 artikla velvoittaa valtion toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että vammaiset lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Kaikissa vammaisia lapsia koskevissa toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

7 artiklan mukaan valtion on varmistettava että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa ja että heidän näkemyksilleen annetaan asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Sopimus velvoittaa huolehtimaan siitä, että vammaiset lapset saavat vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua osallisuusoikeutensa toteuttamiseksi.

Lapsioikeusjuristeja on mukana Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden instituutin tempauksessa, jossa vieraillaan täl...
20/11/2019
Suvianna Hakalehto on Twitter

Lapsioikeusjuristeja on mukana Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden instituutin tempauksessa, jossa vieraillaan tällä viikolla kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa lasten oikeuksista. Tempaus sai innostuneen vastaanoton ja siitä on tarkoitus tehdä perinne. Ensi vuonna kutsummekin kaikki halukkaat lapsioikeusjuristit mukaan totetuttamaan koulu- ja päiväkotivierailuja!

“Tänään se alkaa! Käymme kertomassa sadoille lapsille heille kuuluvista oikeuksista ja siitä että aikuisten velvollisuutena on toteuttaa nämä oikeudet #lapsenoikeudet https://t.co/3hYMfDVMrO”

Hyvää kansainvälistä lasten päivää! YK:n yleiskokous suositti jo vuonna 1954, että 20.11 vietettäisiin lasten päivää. Ny...
20/11/2019

Hyvää kansainvälistä lasten päivää!

YK:n yleiskokous suositti jo vuonna 1954, että 20.11 vietettäisiin lasten päivää. Nykyisin tämä päivä juhlistaa lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymistä Yhdistyneissä Kansakunnissa. Myös lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959 hyväksyttiin 20.11. Suomessa päivää kutsutaankin myös lapsen oikeuksien päiväksi

Lapsioikeusjuristit ry onnittelee OTT Sanna Koulua uuden tehtävän johdosta 💛 Onnittelemme myös Lapsiasiavaltuutetun toim...
13/11/2019
Jaana Tervo on Twitter

Lapsioikeusjuristit ry onnittelee OTT Sanna Koulua uuden tehtävän johdosta 💛 Onnittelemme myös Lapsiasiavaltuutetun toimistoa kun ovat saaneet Sannan entisestään vahvistamaan toimiston korkeatasoista oikeudellista osaamista!

“Upeaa saada joukkoomme OTT, VT Sanna Koulu! #lapsiasia #lapsenoikeudet #los #saanollaminä”

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa haettavana kiinnostava pesti lasten oikeuksiin perehtyneelle juristille!
13/11/2019
EOA viestintä on Twitter

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa haettavana kiinnostava pesti lasten oikeuksiin perehtyneelle juristille!

“Haettavissa oikeusasiamiessihteerin määräaikainen virkasuhde #oikeusasiamies https://t.co/7c7LUOMK5y”

Lapsioikeustutkimuksesta kiinnostuneet huomio: Corkin yliopistossa tarjolla kiinnostava lapsi- ja perheoikeuden seminaar...
13/11/2019
Conor O'Mahony on Twitter

Lapsioikeustutkimuksesta kiinnostuneet huomio: Corkin yliopistossa tarjolla kiinnostava lapsi- ja perheoikeuden seminaari huhtikuussa

“Call for Abstracts: 2nd Biennial Workshop on Frontier Research in Children's Rights and Family Law, to be hosted in @LawUCC on 21-22 April 2020. DM with queries. Please share widely.”

13/11/2019
avoinhallinto.fi

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä valtiovarainministeriössä 21.11. Mukana toteutuksessa MLL ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Kun Suomen lapsistrategia (tai oikeastaan varmaankin lapsioikeus-strategia kuten YK:n lapsen oikeuksien komitea sitä kut...
05/11/2019
Johanna Laisaari on Twitter

Kun Suomen lapsistrategia (tai oikeastaan varmaankin lapsioikeus-strategia kuten YK:n lapsen oikeuksien komitea sitä kutsuu) on tarkoitus perustaa lasten oikeuksien toteuttamiselle, on tärkeää, että rytmiryhmässä on keskeisessä osassa vahvoja lapsen oikeudellisen aseman asiantuntijoita. Tällaisia ovat lapsioikeusjuristit Johanna Laisaari, Esa Iivonen ja Kirsi Pollari! Rohkeutta ja voimia matkaan 💛

“Kansallisen lapsistrategian valmisteluun mukaan lisää asiantuntijuutta marraskuun alusta alkaen. ⁦@kirsi_pollari⁩ ⁦@EsaIivonen⁩ #lapsistrategia #los #lapsenoikeudet #valmistelu @mll @lskl”

05/11/2019

Opetuksen maksuttomuus puhuttaa. Toisinaan näyttää olevan epäselvää jo se, että koulun tulee tarjota oppilaalle koulussa tarvittavat välineet kuten kynät, kumit ja vihkot. Eli niitäkään ei tarvitse oppilaan itse hankkia vaikka tämä on pitkälti muodostunut käytännöksi.

Selkeästi lainvastaisia (mutta valitettavan vakiintuneita ) käytäntöjä esiintyy runsaasti koulujen järjestämiin retkiin liittyen. Apulaisoikeusasiamies on ottanut kolmessa tuoreessa ratkaisussaa kantaa siihen, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen. Jokaisella oppilaalla on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen ilman poikkeuksia. Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa.

AOA totesi, että opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen myös koulun ulkopuolella. Sikäli kuin oppilaiden huoltajat vapaaehtoisesti osallistuvat varojen keräämiseen, tulee ne käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi. AOA katsoo, että retkien ja liikuntapäivien järjestäminen siten, että tarjolla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto, jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen totesi kolmessa kanteluratkaisussaan, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen. Jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen.

Oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2018 useita kanteluja, jossa arvosteltiin koulujen maksullista toimintaa. Asiassa 1120/2018 oli kyse koulun liikuntapäivästä, jonka sisältö määräytyi sen mukaan, olivatko perheet valinneet maksullisen vai maksuttoman vaihtoehdon. Asioissa 2882/2018 ja 5984/2018 perheiltä oli pyydetty rahaa valinnaisen liikunnan kuluihin tai koulun retkeä varten.

AOA totesi, että opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen myös koulun ulkopuolella. Sikäli kuin oppilaiden huoltajat vapaaehtoisesti osallistuvat varojen keräämiseen, tulee ne käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi.

AOA totesi myös, että retkien ja liikuntapäivien järjestäminen siten, että tarjolla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto, jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2019:127 korostetaan alaikäisen oikeutta jälkikäteiseen oikeusturvaan.Lapsi...
05/11/2019
3.10.2019/4466 KHO:2019:127 - Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja - FINLEX ®

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2019:127 korostetaan alaikäisen oikeutta jälkikäteiseen oikeusturvaan.

Lapsi oli ilmoittanut haluavansa valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta johtavan sosiaalityöntekijän päätöksestä ja laatinut valituskirjelmän. Valitusajan viimeisenä päivänä sijaishuoltopaikan ohjaaja oli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ohjeistamana ilmoittanut sähköpostitse hallinto-oikeudelle lapsen laatimasta valituksesta ja valituksen postittamisesta. Hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta, koska valituskirjelmä oli saapunut hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva viranomaisen päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi on yksi keskeisistä perustuslain 21 §:ssä mainituista oikeusturvan takeista. Kun muutoksenhakijana on huostaanotettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi, muutoksenhakua koskevan oikeuden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tätä näkökohtaa ilmentää KHO:n mukaan myös lastensuojelulain 24 §:n 1 momentti, jonka mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on muun ohella avustettava lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta puhevallan käytössä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä saapunutta sijaishuoltopaikan ohjaajan lähettämää sähköpostiviestiä oli pidettävä asiakirjana, jolla A:n valitusasia oli tullut hallinto-oikeudessa vireille. Sähköpostiviestistä ilmeni A:n tahto valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta päätöksestä.

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2019/201904466

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Suomen tuore määräaikaisraportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle on nyt luettavissa ulkoministeriön sivuilta!
17/10/2019
Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) - Ulkoministeriö

Suomen tuore määräaikaisraportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle on nyt luettavissa ulkoministeriön sivuilta!

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa...

Kiitos kaikille yhdistyksen poliisi-exculla mukana olleille! Todella antoisa vierailu! Ja nyt suunnittelemaan seuraavia ...
17/10/2019
Lapsioikeusjuristit (Child Rights Lawyers) on Twitter

Kiitos kaikille yhdistyksen poliisi-exculla mukana olleille! Todella antoisa vierailu! Ja nyt suunnittelemaan seuraavia vierailukohteita. Laita meille viestiä, jos sinulla on jokin tietty kohde mielessä.

“Yhdistyksemme vieraili eilen poliisilaitoksella. Vilkasta keskustelua alaikäisistä rikoksen uhreina ja rikoksesta epäiltyinä. Ajatusten vaihtaminen lasten kanssa työskentelevien ammattiryhmien kanssa hedelmällistä!#lapsenoikeudet #esitutkinta #poliisi”

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lapsioikeusjuristit ry posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lapsioikeusjuristit ry: