Lapsioikeusjuristit ry

  • Home
  • Lapsioikeusjuristit ry

Lapsioikeusjuristit ry Lapsioikeusjuristit ry on oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille ja oikeustieteen ylioppilaille tarkoitettu yhdistys jossa keskustellaan lasten oikeudellisesta asemasta yhteiskunnassa

Lapsioikeusjuristit ry:n tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista vahvistamalla lapsioikeudellista osaamista lakimieskunnassa, vaikuttamalla lapsioikeuden kehittymiseen itsenäisenä oikeudenalana Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta, tarjoamalla jäsenilleen tilaisuuden keskustella lapsioikeudellisista kysymyksistä sekä edistämällä lapsioikeudellista näkökulmaa yhteiskunnassa Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut tai oikeustieteen ylioppilas. Lapsioikeusjuristit ry järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista lapsioikeudellisisita teemoista sekä vierailuja ja opintomatkoja kiinnostaviin kohteisiin. Yhdistyksessä toimii myös opintopiiri. Vuoden lopulla järjestettävä yhdistyksen seminaari on avoin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksen puheenjohtaja on Virve Toivonen. Hallituksen jäsenet ovat Merike Helander, Johanna Laisaari, Ulrika Krook, Riikka Kohler ja Kirsi Pollari.

Operating as usual

Lapsen oikeudet -kirjasarjan neljäs teos on nyt uunista ulos! Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja toivotamme antoisia lukuh...
15/02/2021

Lapsen oikeudet -kirjasarjan neljäs teos on nyt uunista ulos! Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja toivotamme antoisia lukuhetkiä lapsioikeuden parissa!

05/02/2021

Vielä on aikaa ilmoittautua LOJ:n vuosiseminaariin, joka järjestetään 9.2. klo 17 alkaen. Aiheena tänä vuonna lapsen oikeudet perheessä ja puhujina mm. emeritusprofessori Ahti Saarenpää, professori Anna Nylund, OTT, VT Hannele Tolonen ja KKO:n oikeusneuvos Päivi Hirvelä. Etäyhteyksin järjestettävä tilaisuus on maksuton ja avoin muillekin kuin yhdistyksen jäsenille. Ilmoittautumiset: [email protected]. Lämpimästi tervetuloa!

25/01/2021

Lapsioikeusjuristit ry järjestää tiistaina 9.2.2021 klo 17 alkaen perinteisen vuosiseminaarinsa, jonka teemana on tänä vuonna lapsen oikeudet perheessä. Seminaarissa esitellään teeman nimeä kantava tuore julkaisu (Lapsen oikeudet perheessä, toim. Suvianna Hakalehto & Virve Toivonen) ja kuullaan asiantuntijoiden alustuksia lapsenhuoltolaista, lasten osallisuudesta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Tilaisuus päättyy n. klo 19.30.

Puhujina ovat:
- emeritusprofessori Ahti Saarenpää
- yliopistonlehtori, OTT, VT Hannele Tolonen
- professori Anna Nylund
- OTT, VT Sanna Koulu
- korkeimman oikeuden oikeusneuvos, OTT Päivi Hirvelä.

Seminaari järjestetään etäyhteyksin ja siihen voi ilmoittautua osoitteessa [email protected], viimeistään pe 5.2.2021 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen ilmoittautumisajan päätyttyä. TERVETULOA!

Professorit Virve Toivonen ja Suvianna Hakalehto ovat toimittaneet tammikuussa ilmestyvän teoksen Lapsen oikeudet perhee...
16/12/2020
Lapsen oikeudet perheessä

Professorit Virve Toivonen ja Suvianna Hakalehto ovat toimittaneet tammikuussa ilmestyvän teoksen Lapsen oikeudet perheessä, joka on jatkoa kirjoille Lapsen oikeudet koulussa, Lapsen oikeudet lastensuojelussa ja Lapsen oikeudet terveydenhuollossa. Kirjoittajina useita Lapsioikeusjuristit ry:n jäseniä - lämmin kiitos kirjoittajille! https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/lapsen-oikeudet-perheessa.html

Lapselle kuuluvat oikeudet on toteutettava myös perhepiirissä ja päävastuu tästä on huoltajilla. Lapsen ja vanhemman välisen oikeussuhteen sääntelyssä tulisi yhtä aikaa pystyä turvaamaan lapsen oikeuksien toteutuminen ja huoltajan oikeuksien kunnioittaminen.  Kirjassa tarkastellaan laps...

Mirjam Aranevan upea blogikirjoitus! "Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Tee...
21/11/2020
Lapsella on oikeus tulevaisuuteen ja unelmiin

Mirjam Aranevan upea blogikirjoitus! "Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Teeman mukaan jokaisen lapsen on uskallettava unelmoida ja saatava eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta. Aikuisten, ensisijaisesti lapsen vanhempien on yhteiskunnan tuella tarjottava lapselle riittävät eväät unelmiin ja omanlaiseensa tulevaisuuteen. Jos lapsi on otettu huostaan, sijaishuollon tarkoituksena on parantaa lapsen tilannetta ja antaa mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. Yhdenkään lapsen unelmana ja tulevaisuuden suunnitelmana ei ole päihde- tai mielenterveysongelma ja rikollinen elämäntapa." https://www.sos-lapsikyla.fi/ajankohtaista/blogi/news/lapsella-on-oikeus-tulevaisuuteen-ja-unelmiin/

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Aikuisten – erityisesti julkisen vallan – tehtävä on auttaa, ei syyttää ja rangaista lasta. Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvä tuen ja avun tarve on tunnistettava riittävän varhaisessa vaiheessa,...

04/11/2020

SAVE THE DATE! Lapsioikeusjuristit ry järjestää perinteisen vuosiseminaarinsa tänä vuonna 9.2.2021. Tilaisuuden teemana ovat lapsen oikeudet perheessä. Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja ja Lapsen oikeudet perheessä -kirjan julkistaminen. Tiedotamme lisää lähempänä tapahtumaa🙂.

Lapsioikeusjuristit ry järjestää yhdessä Suomen urheiluoikeuden yhdistyksen kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden alaikä...
20/09/2020

Lapsioikeusjuristit ry järjestää yhdessä Suomen urheiluoikeuden yhdistyksen kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden alaikäisten oikeuksista urheilussa 27.10 klo 17 alkaen. Julkisuudessa on viime aikoina ollut laajalti esillä alaikäisten urheilijoiden kohtaama epäasiallinen kohtelu. Aihepiiriä tarkastellaan tilaisuudessa muun muassa urheilu- ja lapsioikeuden näkökulmista. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksin ja siihen voivat osallistua ko. yhdistysten jäsenet. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ja Ilmoittautumisohjeet lähetämme lähiaikoina sähköpostilla.

Kiinnostuitko Lapsioikeusjuristit ry:n jäsenyydestä? Voit liittyä jäseneksi, jos olet oikeustieteen opiskelija tai suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon.
Lisätietoja: [email protected].

Jos olet jo jäsen, tarkistathan ystävällisesti, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Tiedotamme tarkemmin toiminnastamme ja jäsentilaisuuksista sähköpostilla😊

Kun tarkoitus on testata alaikäisiä, on harkittaessa testaamista sekä testaamisen toteuttamisessa asetettava lapsen etu ...
26/08/2020
Koronatestaamisessa on huomioitava lapsen etu | Lapsiasiavaltuutettu

Kun tarkoitus on testata alaikäisiä, on harkittaessa testaamista sekä testaamisen toteuttamisessa asetettava lapsen etu ensisijalle. Tämä tarkoittaa että varmistetaan lapselle lainsäädännössä turvattujen oikeuksien toteutuminen.

Muut intressit kuten esim. terveydenhuollon organisoinnin mahdolliset haasteet tai (sosiaalisessa) mediassa esitetyt näkemykset eivät ole perusteita joilla voitaisiin jättää lapselle kuuluvat oikeudet toteuttamatta / loukata niitä

Tiedote 26.8.2020. Lasten ja nuorten koronatestaaminen on herättänyt vilkasta keskustelua. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että arvio testaamisen välttämättömyydestä edellyttää lääketieteellistä osaamista. Testin tekemisessä on huomioitava lapsen etu ja vaalittava lapsiystävällisyytt....

Lapsioikeusjuristien syyskausi starttaa jäsentilaisuudella 9.9, jolloin OTT Kirsikka Linnanmäki alustaa lapsen etua huol...
26/08/2020
Lapsen etu on moniulotteinen tavoite huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluissa | Helsingin yliopisto

Lapsioikeusjuristien syyskausi starttaa jäsentilaisuudella 9.9, jolloin OTT Kirsikka Linnanmäki alustaa lapsen etua huoltoriitojen sovittelussa koskevasta väitöskirjastaan. Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin 7.9 mennessä

Uusi oikeustieteen väitöstutkimus osoittaa, ettei lainsäädännössä ole yksiselitteisesti määritelty sitä, mitä lapsen etu sovittelussa tarkoittaa. Tutkimusaineiston mukaan käytännön tulkinnat lapsen edusta ja sovittelusta olivat jossain määrin kapeampia kuin mitä teoreettinen ja sä....

Barns och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen – Rapport från arbetsgruppen för barnstrategin om tillgodoseendet ...
13/08/2020
Valto: Barns och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen – Rapport från arbetsgruppen för barnstrategin om tillgodoseendet av barnets rättigheter

Barns och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen – Rapport från arbetsgruppen för barnstrategin om tillgodoseendet av barnets rättigheter.

Coronakrisen hotar att öka ojämlikheten bland barn och unga. Trots att alla barn och ungdomar drabbas av coronakrisen är effekterna inte lika långvariga eller omfattande hos alla. Många barngrupper befinner sig i en situation som kräver särskild uppmärksamhet.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162380

Kesäkuun lopulla julkaistiin lapsistrategian koronatyöryhmän ensimmäinen raportti. Koronakriisi uhkaa lisätä eriarvoisuu...
13/08/2020
Valto: Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta

Kesäkuun lopulla julkaistiin lapsistrategian koronatyöryhmän ensimmäinen raportti. Koronakriisi uhkaa lisätä eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Vaikka koronakriisi vaikuttaa kaikkiin lapsiin ja nuoriin, vaikutusten kesto ja laajuus vaihtelevat. Monien lapsiryhmien tilanne vaatii erityistä huomiota. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162318

29/05/2020
KHO:2020:60 - Korkein hallinto-oikeus

KHO on antanut päätöksen, jossa se katsoi, että lapselle tuli myöntää maksuton koulukuljetus Y:n ala-asteen kouluun yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuna kohtuullisena mukautuksena.
KHO:en tehdyssä valituksessa korostetaan myös lapsen edun arvioinnin tärkeyttä: "Hallinto-oikeuden päätöksessä ei arvioida lapsen edun toteutumista. Lapsen edun ensisijaisuus merkitsee, että lapsen edun toteutumista tulee arvioida. Lapsen edun osalta on otettava huomioon myös YK:n vammaisyleissopimus ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Hallinto-oikeus ei ole tätä tehnyt, minkä vuoksi hallinto-oikeuden päätös on perusteltu puutteellisesti."

Vuosikirjanumero: KHO:2020:60 Antopäivä: 28.5.2020 Taltionumero: 2333 Diaarinumero: 4967/3/18 ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:60

Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -selvitys on julkaistu tänään. Selvityksen ovat laatineet lapsioikeusj...
20/05/2020
Kansallisen lapsistrategian pohjatyö valmistunut - tieto lapsen oikeuksista strategian pohjaksi

Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -selvitys on julkaistu tänään. Selvityksen ovat laatineet lapsioikeusjuristit Esa Iivonen ja Kirsi Pollari. Selvitys on laadittu kansallisen lapsistrategian valmistelun tueksi.

Lapsistrategian pohjaksi on koottu tietoa lapsen oikeuksista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Pohjatyö on tärkeä osa lapsistrategian valmistelua, joka aloitetaan parlamentaarisessa...

"Aikuisten vastuulla on antaa lasten rauhallisella mielellä valmistautua kouluun ja päiväkotiin palaamiseen, jotta he vo...
11/05/2020
Päätös kouluun palaamisesta tukee lapsen oikeuksien toteutumista

"Aikuisten vastuulla on antaa lasten rauhallisella mielellä valmistautua kouluun ja päiväkotiin palaamiseen, jotta he voivat nauttia perustuslain ja lapsen oikeuksien sopimuksen heille turvaamista oikeuksista – opetuksesta, ystävistä, kodin ulkopuolisista virikkeistä ja leikistä. Aikuisten tehtävänä on kannustaa, ohjata ja neuvoa lapsia."

Hallitus teki viime viikolla päätöksen siitä, että lapset palaavat kouluun. Monet opettajat, vanhemmat, muut aikuiset ja jotkut lapsetkin ovat pitäneet ratkaisua huonona. Osa opettajista on jopa etäopetustilanteessa ilmaissut kielteisen näkemyksensä lapsille. Olen itse seurannut somessa kes...

"Oikeus perusopetukseen on turvattu sekä perus- että ihmisoikeutena.  Se sisältää oikeuden laadukkaaseen ja maksuttomaan...
11/05/2020
Suvianna Hakalehto & Pauli Rautiainen: Koulujen avaamisesta

"Oikeus perusopetukseen on turvattu sekä perus- että ihmisoikeutena. Se sisältää oikeuden laadukkaaseen ja maksuttomaan, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen turvallisessa oppimisympäristössä. Kaikenlaiset rajoitukset, jotka heikentävät tätä oikeutta, ovat mahdollisia vain poikkeuksellisesti ja rajoitetun ajan. Näin on siitäkin huolimatta, että koronaepidemia herättää huolta niin oppilaissa, opettajissa kuin huoltajissakin."

Valtioneuvosto julisti maahan poikkeusolot 16.3.2020. Tämän jälkeen ministeriöt antoivat aluehallintovirastoille ohjauskirjeen, jolla ne velvoittivat aluehallintovirastot sulkemaan tartuntatautilai…

Uusi pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia kas­va­tusa­lal­la kä­sit­te­le­vä oi­keu­del­li­nen ja pe­da­go­gi­nen opas jul­kais...
20/04/2020
Uusi pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia kas­va­tusa­lal­la kä­sit­te­le­vä oi­keu­del­li­nen ja pe­da­go­gi­nen opas jul­kais­tu! - Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre

Uusi pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia kas­va­tusa­lal­la kä­sit­te­le­vä oi­keu­del­li­nen ja pe­da­go­gi­nen opas jul­kais­tu! - Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

20/04/2020
tbinternet.ohchr.org

Lapsen oikeuksien komitea on ottanut kantaa koronapandemiaan lasten oikeuksien näkökulmasta. Nyt on tärkeää mm. huolehtia viranomaistoimien lapsivaikutusten arvioinnista (ottaen huomioon erikseen haavoittuvat lapsiryhmät) sekä muistaa velvoite lasten näkemysten selvittämisestä ja niiden huomioon ottamisesta

Uudessa Lakimies-julkaisussa professori Tuulikki Mikkolan artikkeli sijaissynnytyksistä, joulukuussa väitelleen Kirsi Po...
19/04/2020

Uudessa Lakimies-julkaisussa professori Tuulikki Mikkolan artikkeli sijaissynnytyksistä, joulukuussa väitelleen Kirsi Pollarin lapsipotilaan päätöksentekokykyä koskeva lektio ja OTT Kirsikka Linnanmäen artikkeli tieteidenvälisestä tutkimuksesta. Huomaa että Lakimies samoin kuin Defensor Legis ja Oikeus-lehti ovat maksutta luettavissa Edilex-palvelun kautta toukokuun loppuun asti!

Human Rights Watch on laatinut suositukset hallituksille lasten suojaamiseksi pandemian vaikutuksilta. "The risks posed ...
11/04/2020
COVID-19 and Children’s Rights

Human Rights Watch on laatinut suositukset hallituksille lasten suojaamiseksi pandemian vaikutuksilta. "The risks posed by the COVID-19 crisis to children are enormous. Governments have a responsibility not only to act urgently to protect children during the pandemic, but to consider how their decisions now can best uphold children’s rights long after the pandemic ends."

This report outlines key human rights risks to children related to the COVID-19 crisis, and steps that governments should take to protect children’s rights in the pandemic, mitigate its devastating effects, and benefit children after the crisis is over.

Lapsioikeusjuristit ry:n puheenjohtaja OTT Virve Toivonen on pysyvänä asiantuntijana lapsistrategiakomiteassa ja hallitu...
06/03/2020
Lapsistrategiakomitean työ alkaa – tavoitteena on lapsen oikeuksia vahvistava strategia

Lapsioikeusjuristit ry:n puheenjohtaja OTT Virve Toivonen on pysyvänä asiantuntijana lapsistrategiakomiteassa ja hallituksemme jäsen Kirsi Pollari komitean sihteeristössä asiantuntijana. Hallituksemme jäsen Johanna Laisaari toimii kansallisen lapsistrategian pääsihteerinä

Hallitus on asettanut lapsistrategiakomitean. Sen tehtävänä on valmistella YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva kansallinen lapsistrategia, joka ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri...

26/02/2020

Lapsioikeusjuristit ry:n vuosikokouksessa eilen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi OTT Virve Toivonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Merike Helander, Ulrika Krook, Johanna Laisaari ja Jaana Tervo. Hallituksessa uusina jäseninä aloittavat Kirsi Pollari ja Riikka Kohler. Onnea valituille 🌹

Niina Mäntylän tärkeässä tutkimushankkeessa paneudutaan oppilaiden oikeusturvaan ja sen nykyisiin epäkohtiin. Mukana tut...
21/02/2020
Kuka valvoo perusopetusta? | Kaks.fi

Niina Mäntylän tärkeässä tutkimushankkeessa paneudutaan oppilaiden oikeusturvaan ja sen nykyisiin epäkohtiin. Mukana tutkimushankkeessa ovat prof Lotta Lerwall Uppsalan yliopistosta ja prof Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta

Suomalaisia peruskouluja ei valvota systemaattisesti. Toteutuvatko lapsen oikeudet nykyisellä mallilla vai tarvitaanko kouluihin tiukempaa viranomaisen otetta?

19/02/2020

HUOM LAPSIOIKEUSJURISTIT RY:N JÄSEN! Muistathan että yhdistyksen vuosikokous on ensi viikon tiistaina 25.2! Vuosikokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa Kirsi Pollari alustaa tuoreesta väitöskirjastaan "Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi". Kuulemme myös lastenlääkärin kommenttipuheenvuoron teemaan.

Jos et ole yhdistyksen jäsen, mutta keskustelutilaisuuden teema kiinnostaa sinua, ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Suviannaan ([email protected]). Muutamalle ei-jäsenelle on vielä tilaa!

Ensimmäiset valtakunnalliset lapsioikeustutkimuspäivät järjestettiin Helsingissä tämän viikon maanantaina ja tiistaina. ...
11/02/2020

Ensimmäiset valtakunnalliset lapsioikeustutkimuspäivät järjestettiin Helsingissä tämän viikon maanantaina ja tiistaina. Päiville osallistui kolmisenkymmentä tutkijaa: väitöskirjan tekijöitä, opiskelijoita ja vanhempia tutkijoita.

Päivien teemana oli tutkimuksen tekemisen peruskysymykset ja alustuksia kuultiin oikeusasiamiehen ratkaisujen käyttämisestä oikeuslähteenä, oikeusvertailusta lapsioikeustutkimuksessa, monitieteisestä lähestymistavasta lapsioikeustutkimuksessa ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkityksestä lapsioikeustutkimuksessa.

Väitöskirjatutkijat esittelivät tutkimussuunnitelmiaan ja saivat niihin kommentteja. Väitöskirjoja on tekeillä mm. valvotuista ja tuetuista tapaamisista, kurinpitokeinoista koulussa, valvonnasta oikeusturvakeinona, lapsen edun käsitteen tulkinnoista, inkluusiosta koulussa ja syntymättömän lapsen oikeuksista.

Toiset valtakunnalliset lapsioikeustutkimuspäivät järjestetään vuoden 2021 alkupuolella.

Lapsi- ja perheoikeuden asiantuntijoiden OTT Kirsikka Linnanmäen ja OTT Hannele Tolosen kirja uudistuneesta lapsenhuolto...
11/02/2020
Uudistunut lapsenhuoltolaki

Lapsi- ja perheoikeuden asiantuntijoiden OTT Kirsikka Linnanmäen ja OTT Hannele Tolosen kirja uudistuneesta lapsenhuoltolaista ilmestyy syksyllä!

Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (lapsenhuoltolaki 361/1983) on tehty laaja uudistus, joka tuli voimaan 1.12.2019. Teoksessa tarkastellaan sitä, mikä tämän uudistuksen myötä muuttuu. Teos antaa tiiviin, selkeän yleiskuvan uudistettujen säännösten sisällöstä. Lisäksi siinä...

Lasten kohtelu urheilussa on ollut pinnalla mediassa viime kuukausina. Kansainvälinen Unicef on vuonna 2018 laatinut lap...
11/02/2020
Children's Rights in Sport Principles

Lasten kohtelu urheilussa on ollut pinnalla mediassa viime kuukausina. Kansainvälinen Unicef on vuonna 2018 laatinut lapsen oikeuksia urheilussa koskevat periaatteet, joihin pääset tutustumaan tällä sivulla olevasta linkistä

The United Nations Children's Fund and the Japan Committee for UNICEF have created "Children's Rights in Sport Principles" for organisations involved with children in sports.

Prof. Pauli Rautiainen pohtii tämän päivän perustuslakiblogissa tuoretta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätö...
04/02/2020
Pauli Rautiainen: Perus- ja ihmisoikeuskontrolli petti syksyllä 2015 – työttömien tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla olleiden vanhempien ja heidän lastensa ihmisoikeuksia loukattiin

Prof. Pauli Rautiainen pohtii tämän päivän perustuslakiblogissa tuoretta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätöstä, joka koskee vuonna 2016 tehtyä kantelua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Komitean mukaan Suomen valtion säästötoimet kohdennettiin ryhmiin, jotka muutenkin ovat haavoittavammassa asemassa. Muutos loukkasi työttömien sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla olevien henkilöiden lasten oikeuksia ja asetti perheet myös alueellisesti eriarvoiseen asemaan. Rautiainen arvioi blogissaan, epäonnistuiko perustuslakivaliokunta syksyllä 2015 perus- ja ihmisoikeuskontrollissaan käsitellessään hallituksen esitystä varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta.

Kirjoitin vuoden 2015 lopulla perustuslakiblogissa siitä, kuinka Sipilän hallituksen säästölait läpäisivät perustuslakivaliokunnan ennakollisen perus- ja ihmisoikeuskontrollin. Nyt viisi vuotta myö…

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lapsioikeusjuristit ry posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lapsioikeusjuristit ry:

Our Story

Lapsioikeusjuristit ry:n tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista vahvistamalla lapsioikeudellista osaamista lakimieskunnassa, vaikuttamalla lapsioikeuden kehittymiseen itsenäisenä oikeudenalana Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta, tarjoamalla jäsenilleen tilaisuuden keskustella lapsioikeudellisista kysymyksistä sekä edistämällä lapsioikeudellista näkökulmaa yhteiskunnassa Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut tai oikeustieteen ylioppilas. Lapsioikeusjuristit ry järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista lapsioikeudellisisita teemoista sekä vierailuja ja opintomatkoja kiinnostaviin kohteisiin. Yhdistyksessä toimii myös opintopiiri. Vuosittain järjestettävä yhdistyksen seminaari on avoin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksen puheenjohtaja on Virve Toivonen. Hallituksen jäsenet ovat Merike Helander, Riikka Kohler, Ulrika Krook, Johanna Laisaari, Kirsi Pollari ja Jaana Tervo.