สำนักงานกฎหมายยูลอว์ ULaw

สำนักงานกฎหมายยูลอว์ ULaw รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย

📣 #กฎหมายจราจรใหม่ ปรับโหดกว่าเดิม!!!ขับรถเร็วเกินกำหนดอัตราโทษปรับเก่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาทอัตราโทษปรับใหม่ ปรับไม่เก...
27/06/2023

📣 #กฎหมายจราจรใหม่ ปรับโหดกว่าเดิม!!!

ขับรถเร็วเกินกำหนด
อัตราโทษปรับเก่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราโทษปรับใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

ขับรถฝ่าไฟแดง
อัตราโทษปรับเก่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราโทษปรับใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
อัตราโทษปรับเก่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราโทษปรับใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

 #เตือนผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่ชำระค่าปรับ ไม่ยอมจ่ายต่อภาษีรถยนต์ประจำปี จะได้ใบแทนภาษีชั่วคราวแทนใบจริง ใช้ได้ 30 วันจนกว่า...
20/06/2023

#เตือนผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่ชำระค่าปรับ ไม่ยอมจ่ายต่อภาษีรถยนต์ประจำปี จะได้ใบแทนภาษีชั่วคราวแทนใบจริง ใช้ได้ 30 วันจนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วน หากไม่ยอมจ่ายในเวลากำหนด อาจมีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติได้ จากเว็บไซต์ E-ticket PTM และแอปพลิเคชัน ขับดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หากมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบฯ ก็จะมีความผิดตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง พ.ร...
16/06/2023

📣 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบฯ ก็จะมีความผิดตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรโดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 79 วรรคสอง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 #พรากผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า18 ถึงแม้จะเต็มใจก็ถือว่ามีความผิดกรณีที่พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี หากพรากผ...
12/06/2023

📣 #พรากผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า18 ถึงแม้จะเต็มใจก็ถือว่ามีความผิด

กรณีที่พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี หากพรากผู้เยาว์ไป เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร แม้ว่าเด็กนั้นจะเต็มใจไปด้วยก็มีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาท

ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣รู้หรือไม่!!! #จองที่จอดรถ ด้วยการนำกรวย เก้าอี้หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาวางบนทางเดินรถโดยพลการ ถึงแม้จะเป็นพื้นที...
09/06/2023

📣รู้หรือไม่!!! #จองที่จอดรถ ด้วยการนำกรวย เก้าอี้หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาวางบนทางเดินรถโดยพลการ ถึงแม้จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองก็เข้าข่ายผิดกฎหมาย

เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดจะต้องถูกระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://car.kapook.com/view211678.html

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ bmw บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ปรึกษาประกันชีวิต สุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ
✅หรือต้องการทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣รอบรู้กฎหมาย #รถโดยสารประจำทางรับผู้โดยการเกินจำนวนมีโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หากตรวจพบว่ามีการรับผู...
08/06/2023

📣รอบรู้กฎหมาย #รถโดยสารประจำทางรับผู้โดยการเกินจำนวนมีโทษ

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หากตรวจพบว่ามีการรับผู้โดยสารเกินจากจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้

1. พนักงานขับรถจะมีความผิด ตาม มาตรา 107 ประกอบกับ มาตรา 127 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผู้ประกอบการขนส่งหรือบริษัทเจ้าของรถ มีความผิดตาม มาตรา31 (4),(7) ประกอบมาตรา 131 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดทุกรายจะถูกบันทึกประวัติความผิดไว้ในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำ อาจพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามลำดับ

☎️ ร้องเรียน สายด่วนของกรมการขนส่งทางบก 1584 และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)หมายเลขโทรศัพท์ 02-248 3737

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ยูลอว์ขอเตือน #ยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เบอร์มือถือไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาเทคโนโลยีหรือความผิดทา...
31/05/2023

📣ยูลอว์ขอเตือน #ยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เบอร์มือถือไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นมีความผิด

พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 มาตรา 9 ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้ *โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี คือ การกระทำหรือพยายามกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือโดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย หรือกระทำความผิดฐานฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 รอบรู้กฎหมาย #ร้านขายยาต้องมีเภสัชกร"ร้านขายยา" ที่เปิดให้บริการทั้งวันโดยที่ไม่มีเภสัชกรประจำที่ร้าน ส่งผลให้ประชาชน...
29/05/2023

📣 รอบรู้กฎหมาย #ร้านขายยาต้องมีเภสัชกร

"ร้านขายยา" ที่เปิดให้บริการทั้งวันโดยที่ไม่มีเภสัชกรประจำที่ร้าน ส่งผลให้ประชาชนที่เข้ามาซื้อยาอาจจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง อีกทั้งไม่มีเภสัชกรควบคุมการจ่ายยา ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อวิชาชีพอย่างมาก

การไม่มีเภสัชกรอยู่ประจำร้านขายยาตลอดเวลาที่เปิดร้านถือว่ามีความผิด มีโทษปรับ 1,000 - 5,000 บาท

ที่มา : มาตรา 29, 39 และ 109 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 ยูลอว์ขอเตือน #เตือนเจ้าหนี้คิดดอกโหดมีโทษนะจ๊ะ   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย...
26/05/2023

📣 ยูลอว์ขอเตือน #เตือนเจ้าหนี้คิดดอกโหดมีโทษนะจ๊ะ

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
(๒) กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ
(๓) กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 ยูลอว์ขอเตือน #ทำตัวหน้ารำคาญชอบสร้างความเดือนร้อนแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา...
23/05/2023

📣 ยูลอว์ขอเตือน #ทำตัวหน้ารำคาญชอบสร้างความเดือนร้อนแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำการใดให้ได้รับความอับอาย หรือ เดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

23/05/2023

บันไดจัดตั้งรัฐบาลของแกนนำ #พรรคก้าวไกล มาสู่จุดเริ่มต้นในการร่าง MOU กับพรรคร่วม แต่มีความกังวลจากบางพรรค ที่ต้องการให้ปรับแก้นโยบาย และตามความเห็นนักวิชาการทางการเมือง มองว่า การร่าง MOU เป็นนิมิตหมายที่ดี แต่ควรมีการปรับ โดยระบุไทม์ไลน์การทำงานชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น “สายล่อฟ้า” ทางการเมือง⁣

อ่านต่อที่ : https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2695688

#ก้าวไกล #ตั้งรัฐบาล #เจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ #ไทยรัฐออนไลน์

📣 ยูลอว์ขอเตือน #ซื้อขายจำนำรถติดไฟแนนซ์เสี่ยงโดนข้อหายักยอกทรัพย์รับซื้อของโจรกฎหมายได้วางหลักไว้ว่า การเช่าซื้อนั้น ก...
18/05/2023

📣 ยูลอว์ขอเตือน #ซื้อขายจำนำรถติดไฟแนนซ์เสี่ยงโดนข้อหายักยอกทรัพย์รับซื้อของโจร

กฎหมายได้วางหลักไว้ว่า การเช่าซื้อนั้น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะยังไม่เป็นของผู้เช่าซื้อจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วน คือในระหว่างที่กำลังผ่อนรถอยู่นั้น ท่านเป็นเพียงแค่ผู้ที่ครอบครองรถเท่านั้น แต่ในขณะที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่แท้จริง คือบริษัทไฟแนนซ์

ดังนั้น หากนำรถที่อยู่ในระหว่างการเช่าซื้อไปจำนำ หรือขายต่อ และภายหลังไม่สามารถนำรถมาคืนต่อบริษัทไฟแนนซ์ได้ ก็อาจจะถูกฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์ ส่วนคนที่รับจำนำไป หรือซื้อต่อ ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องในข้อหารับของโจร

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353 ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

14/05/2023

เกาะติดผลเลือกตั้งสดนาทีต่อนาที คะแนนจริงจากหน่วยเลือกตั้งส่งตรงถึงคุณ คำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบเรียลไทม์ให้...

📣 #ห้ามแต่งกายที่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองเข้าคูหาเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู...
12/05/2023

📣 #ห้ามแต่งกายที่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองเข้าคูหาเลือกตั้ง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561

มาตรา 79 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนการเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง นั่นคือสามารถโฆษณาหาเสียงได้ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

และงดการสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมือง โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และคูหาเลือกตั้ง เพราะอาจถือเป็นการโฆษณาหาเสียง เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

ทหารคลั่งอีกแล้ว.
12/05/2023

ทหารคลั่งอีกแล้ว.

8 ชั่วโมง ยังเจรจาไม่สำเร็จ ‘อดีตทหารคลั่ง’ …

📣 #เล่นโทรศัพท์ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิด ตามมาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติ...
10/05/2023

📣 #เล่นโทรศัพท์ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิด

ตามมาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

แสดงให้เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวประสงค์จะห้ามการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะผู้ขับขี่ควบคุมรถอยู่ในทางเดินรถ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะอยู่ในระหว่าง การเคลื่อนที่ หรืออยู่ระหว่างการหยุดรถตามสัญญาณจราจร โดยยกเว้นไว้เฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ "อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา" โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือ หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น เช่น การใช้สมอลล์ทอล์ค หรือ บลูทูธ

ฉะนั้น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่หยุดรถตามสัญญาณจราจรไฟสีแดง โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมตามข้อยกเว้นดังกล่าว จึงเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถ และเป็นความผิดตามมาตรา 43 (9) ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทตามมาตรา 157 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : https://www.moj.go.th/view/73060

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 #กฎหมายเลือกตั้ง ห้ามขาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเว...
07/05/2023

📣 #กฎหมายเลือกตั้ง ห้ามขาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา 147 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣เตือนแล้วนะ #ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน มีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ห...
03/05/2023

📣เตือนแล้วนะ #ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน มีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

มาตรา 135 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 87 หรือมาตรา 89 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣นักท่องเที่ยวควรทราบ #ห้ามพูดคำว่าระเบิดในสนามบิน แม้พูดเล่นก็มีความผิดได้ !!!บริเวณสนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที...
28/04/2023

📣นักท่องเที่ยวควรทราบ #ห้ามพูดคำว่าระเบิดในสนามบิน แม้พูดเล่นก็มีความผิดได้ !!!

บริเวณสนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวด “ด้านการรักษาความปลอดภัย” การสื่อสาร โดยใช้คำพูด, ข้อความ หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันทำให้บุคคลใดก็ตามในสนามบินหรือในเครื่องบิน ตื่นตกใจ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินที่อยู่ในระหว่างทำการบิน

โดยคำพูดเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ ได้แก่
- ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่น พูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋า ระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน, จะระเบิดเครื่องบิน เป็นต้น
- การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่น พูดว่า นี่คือการก่อการร้าย เป็นต้น
- จี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่น พูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack เป็นต้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสาร ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/social/news_3944619

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ผู้เช่าห้องควรทราบ #เจ้าของหอพักห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง มีความผิด!!!กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าอาคาร หอพัก เ...
22/04/2023

📣ผู้เช่าห้องควรทราบ #เจ้าของหอพักห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง มีความผิด!!!

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าอาคาร หอพัก เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งระบุว่า ห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือนรวมถึงเรียกเก็บค่าน้ำ-ไฟ แพงเกินจริง หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท

📅 : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

📍สามารถร้องเรียนเข้าไปยัง สคบ.ได้ผ่านสายด่วน 1166

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣รู้หรือไม่ #โดนขัดขวางจนทำให้ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิฯเลือกตั้งได้ ผิดกฎหมาย !!!1. ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิ...
19/04/2023

📣รู้หรือไม่ #โดนขัดขวางจนทำให้ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิฯเลือกตั้งได้ ผิดกฎหมาย !!!

1. ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิฯไปที่เลือกตั้ง ไม่ทันกำหนดเวลาลงคะแนน มีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับเงิน 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

2.นายจ้างขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่อำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

📍อย่าลืม! ไปใช้สิทธิฯ เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ยูลอว์ขอเตือน #กินเหล้าเมาแล้วอาละวาด ปรับ 5,000 บาทความผิดฐานมึนเมาสุรานั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 378 ผ...
18/04/2023

📣ยูลอว์ขอเตือน #กินเหล้าเมาแล้วอาละวาด ปรับ 5,000 บาท

ความผิดฐานมึนเมาสุรานั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 378 ผู้ใดเสพย์สุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

โดยอัตราโทษนั้นได้ถูกแก้ไขในปีนี้เอง (2558) ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ยูลอว์ขอเตือน #พ่อค้าแม่ค้าห้ามขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า18ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ระบุว่า ...
10/04/2023

📣ยูลอว์ขอเตือน #พ่อค้าแม่ค้าห้ามขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า18ปี

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากละเมิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ยูลอว์ขอเตือน #โพสข้อความตั้งค่าหัวตามล่าหาตัวแฟนหรือชู้ เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการโพสต์ประจานตามประมวลกฎหมา...
05/04/2023

📣ยูลอว์ขอเตือน #โพสข้อความตั้งค่าหัวตามล่าหาตัวแฟนหรือชู้ เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการโพสต์ประจาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣รองโฆษกรัฐบาลประกาศ #บัญชีม้าหรือเบอร์ม้า มีโทษอาญาหนัก จำคุก 3 ปี หรือ ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   รวมถึงผู...
30/03/2023

📣รองโฆษกรัฐบาลประกาศ #บัญชีม้าหรือเบอร์ม้า มีโทษอาญาหนัก จำคุก 3 ปี หรือ ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงผู้ที่ได้เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหมายโทรศัพท์ ก็มีโทษอาญาหนักเช่นกัน คือ จำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ
ช่องทางการติดต่อ ☎️

🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣เตือนราชการไทย #นอกใจมีชู้มีกิ๊ก นับว่าเป็นการผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมโทษถึงไล่ออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ...
29/03/2023

📣เตือนราชการไทย #นอกใจมีชู้มีกิ๊ก นับว่าเป็นการผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมโทษถึงไล่ออก

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก

คู่สมรสไม่ต้องใช้ทนายความหรือนักกฎหมาย สามารถร้องเรียนไปยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้ โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 #ปลอมเฟซบุ๊ก แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกยืมเงิน มีความผิดตามกฎหมายดังนี้   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 : ฉ้อโกงโดยแ...
23/03/2023

📣 #ปลอมเฟซบุ๊ก แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกยืมเงิน มีความผิดตามกฎหมายดังนี้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 : ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคสอง : ฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 140,000 บาท

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣 #คิดก่อนโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำได้แต่ห้ามมีคำเชิญชวนมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...
21/03/2023

📣 #คิดก่อนโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำได้แต่ห้ามมีคำเชิญชวน

มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นมาตราที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุใจความสำคัญไว้ 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1) ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า เช่น การโพสต์ภาพเหล้าเบียร์พร้อมข้อความต่างๆ เพราะต้องการที่จะขายสินค้าเหล้าเบียร์นั้นๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

2) ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับการมีข้อความหรือพฤติการณ์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้คนอื่นอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว

โดยโทษความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นโทษตามกฎหมาย คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้การที่ประชาชนบุคคลธรรมดาโพสต์ภาพขวดเหล้าเบียร์ หรือแก้วเบียร์ที่มีโลโก้เบียร์ จึงยังไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายนี้ แต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น ดาราที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ทำให้คนหันมาสนใจสินค้ามีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงไม่สามารถทำได้

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ
ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣รอบรู้เรื่องกฎหมาย #เพื่อนบ้านส่งเสียงดัง ไม่ว่าจะเปิดเพลงจัดคอนเสิร์ต ตั้งวงดื่มเหล้าหรือทะเลาะเบาะแว้งเสียงดังตอนดึก...
17/03/2023

📣รอบรู้เรื่องกฎหมาย #เพื่อนบ้านส่งเสียงดัง ไม่ว่าจะเปิดเพลงจัดคอนเสิร์ต ตั้งวงดื่มเหล้าหรือทะเลาะเบาะแว้งเสียงดังตอนดึก ๆ
อาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ,000 บาท

มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ถ้าเป็นการกระทำในที่สาธารณะ หรือต่อหน้าคนจำนวนมาก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 90 ถ้ากระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักสุด

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

📣ยูลอว์ขอเตือน #หลีกเลี่ยงการเป่าแอลกอฮอล์ ในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่...
15/03/2023

📣ยูลอว์ขอเตือน #หลีกเลี่ยงการเป่าแอลกอฮอล์ ในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 160 ตรี

———---- ▪️◼️◻️▫️————--

🏛 สำนักงานกฎหมาย 🕵️‍♀️
รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ฟรี ‼️
✅คดีแพ่ง อาญา ฟ้องหย่า ฟ้องชู้
✅สืบทรัพย์ อายัด บังคับคดี ติดต่อราชการต่างๆ
✅บริการเช่าสินสอด เช่ารถเบนซ์ รถ BMW บริการทั่วประเทศ
✅ติดต่อทำวีซ่า เดินเอกสาร บริการ ล่าม จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น
✅ทีมทนายความ

ช่องทางการติดต่อ ☎️
🔻 Inbox ทางเพจ ULaw
🔻 ULaw line official ()
🔻 โทร 085-4111116 (สำนักงาน)

ที่อยู่

Napa
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66854111116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกฎหมายยูลอว์ ULawผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกฎหมายยูลอว์ ULaw:

แชร์


คุณอาจจะชอบ