สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม,ร้องเรียน 038285445-6 ต่อ 100,120
(109)

เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจไม่สะดวกตอบคำถามในเรื่องเอกสาร นิติกรรมต่างๆ ผ่านทางเพจได้ รบกวนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเท่านั้น ขอบคุณครับ/ค่ะ

23/02/2024

📌😍ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน...ทั่วประเทศ 📍😁 #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #การรังวัดที่ดิน #ทั่วประเทศ

23/02/2024
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ตามแผน...
23/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบหมายนโยบายสำคัญ ติดตามผลดำเนินการตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดติดตามงานค้าง ตลอดจนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับการตรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายธนวรรธน์ จันทธนสุบัณฑ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา พร้อมชาวดินศรีราชา ให้การต้อนรับในการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุ...
23/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567บุคลากรในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน...
22/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บุคลากรในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Education) หัวข้อวิชา การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด (ผู้จัดการ กรรมการ และข้อบังคับ) โดยนางสารินี กุลสวัสดิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (สสธ.) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนิ...
22/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำ...
22/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำ...
20/02/2024

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน โดยมีนายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

20/02/2024

📌🙏วิธีป้องกัน..กลโกงมิจฉาชีพ..หลอกดูดเงิน📍😆
#กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #มิจฉาชีพ #หลอกลวง #วิธีป้องกัน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุค...
19/02/2024

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเคารพธงชาติและสวดมนต์ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่...
17/02/2024

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ ๑๒๓ ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #กรมที่ดิน #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแต่ง...
16/02/2024

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแต่งกายเสื้อผ้าโทนสีม่วง เพื่อน้อมถวายเป็นกำลังใจ และแสดงถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #กรมที่ดิน #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังก...
16/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม "ปลูกผักสวนครัว" สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยที่ดินปันสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #กรมที่ดิน #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ...
16/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning day) บริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 123 ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #กรมที่ดิน #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำ...
16/02/2024

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทำโดย : กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
คำร้อง ทำนอง เรียบเรียงฯ : ดร.จุมพล (โกไข่) ทองตัน
ขับร้อง : ไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ.....

15/02/2024

😍สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ☑️สะดวก ☑️รวดเร็ว ☑️ลดค่าใช้จ่าย✌️
💏ประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #ออนไลน์

15/02/2024

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชาวชลบุรีและคนไทยทุกคน แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสวมใส่เสื้อสีม่วงพร้อมเพรียงกัน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรี และ ประชาชนชาวไทย ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อน้อมถวายเป็นกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นัดหมายพร้อมกันสวมใส่เสื้อสีม่วงในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
#สวมเสื้อสีม่วง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567บุคลากรในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ (On...
14/02/2024

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
บุคลากรในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Education) หัวข้อวิชา การจดทะเบียนอาคารชุดและการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด โดยนางสาวอนงค์นาถ กาญจนเพ็ญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด (สสธ.) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

14/02/2024

😸👩‍✈️รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ...แก๊งคอลเซ็นเตอร์...หลอกดูดเงิน👈💋
#กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #กลโกงมิจฉาชีพ #หลอกลวง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นางสาวชมพูนุช แพรสีทอง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ช่องบริการที่ 9 ให้คำแนะนำและให้บริ...
14/02/2024

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นางสาวชมพูนุช แพรสีทอง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ช่องบริการที่ 9 ให้คำแนะนำและให้บริการแก่บุคคลพิเศษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี #บริการบุคคลพิเศษ #บริการด้วยใจ #บริการประชาชน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม สรุปผลการตรวจสอบและข...
13/02/2024

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ตามแผ...
13/02/2024

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ
เข้าตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบหมายนโยบายสำคัญ ติดตามผลดำเนินการตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดติดตามงานค้าง ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับการตรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายมนต์ชัย ประโชติรัตนกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง พร้อมชาวดินบ้านบึง ให้การต้อนรับในการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ตามแผ...
13/02/2024

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบหมายนโยบายสำคัญ ติดตามผลดำเนินการตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดติดตามงานค้าง ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับการตรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวกษมา อินโอภาษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม พร้อมชาวดินพนัสนิคม ให้การต้อนรับในการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นางสาวอารยานี รักใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ช่องบริการที่ 14 ให้คำแนะนำและให้บร...
13/02/2024

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นางสาวอารยานี รักใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ช่องบริการที่ 14 ให้คำแนะนำและให้บริการแก่บุคคลพิเศษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี #บริการบุคคลพิเศษ #บริการด้วยใจ #บริการประชาชน

13/02/2024

🙏🙏พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444​ 🙏🙏และได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตราธิการ จัดการออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444 (รัตนโกสินทร์ศก 120) 🙏🙏​ #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #กุมภาพันธ์

12/02/2024

😌กรมที่ดิน..รวบรวมลักษณะกลโกงและการหลอกลวง ของกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมที่ดิน มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. มีบุคคลปลอมหนังสือราชการและแจ้งให้ผู้รับข้อความเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุค รวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่น
2. สร้างเว็บไซต์กรมที่ดินปลอม ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ
3. โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายในรูปแบบต่างกัน เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน เรื่องการรังวัดที่ดิน ฯลฯ โดยจะหลอกให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ และให้กรอกข้อมูลส่วนตัว หรือสแกนใบหน้าเพื่อนำข้อมูลของผู้เสียหายไปใช้ในทางมิชอบ
😍กรมที่ดิน มีนโยบาย ไม่โทรหา ไม่ขอแอดไลน์ ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่มีหน้าที่อัพเดทข้อมูลอาคารชุด /หมู่บ้านจัดสรร ทางโทรศัพท์
💋หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center กรมที่ดิน โทร 0 2141 5555 #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #หลอกลวง #มิจฉาชีพ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุค...
12/02/2024

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเคารพธงชาติและสวดมนต์ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
#สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชล

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี นำบุคลากรในสังกัด ร่วมไหว้ศาลพระภู...
09/02/2024

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี นำบุคลากรในสังกัด ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวัน ตรุษจีน 2567 #สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี #ที่ดินชลบุรี

08/02/2024

🎥😍กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในการรังวัด ทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบ ตำแน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหาย ถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้าย ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว 📍 ซึ่งเทคโนโลยีการรังวัดนี้เป็นเทคโนโลยีการรังวัดที่ทันสมัย มีความละเอียดถูกต้องสูงตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #การรังวัดที่ดิน #ทั่วประเทศ

ที่อยู่

46 ถ. วชิรปราการ
Bang Pla Soi
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6638285445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์